» Nhạc Việt Nam

Đường Tình Đôi Ngã - Lệ Quyên, Hữu Châu