» Nhạc Việt Nam

Hai Đứa Làm Quen - Quang Lập, Lâm Minh Thảo