» Nhạc Việt Nam

Đường tình đôi ngã - Quân Bảo, Minh Nguyệt