» Nhạc Việt Nam

Rước tình về với quê hương - Hoàng Mạnh Hà, Kim Yến