» Nhạc Việt Nam

Em về kẻo trời mưa - Minh Thành, Diễm Thùy