» Nhạc Việt Nam

Chuyện Tình Không Dĩ Vãng - Dương Đình Trí, Trang Thảo