» Nhạc Việt Nam

Chung Vầng Trăng Đợi - Hồng Phượng, Đông Dương