» Nhạc Việt Nam

Riêng một góc trời - Hồ Hoàng Yến, Lê Anh Quân