» Nhạc Việt Nam

Đừng nói xa nhau - Minh Nguyệt, Quân Bảo