» Nhạc Việt Nam

Chủ Nhật Buồn - Quang Lập, Lâm Minh Thảo