» Nhạc Việt Nam

Éo Le Cuộc Tình - Quang Kim Thủy, Chí Sang