» Phỏng Vấn Ca Nhạc Sĩ

Lễ Tân Hôn Kỳ Duyên - Trịnh Hội 4/4 - Kỳ Duyên, Trịnh Hội