» Việt Karaoke

Liên Khúc Nhớ - Duy Trường, yến Ly