Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5043
Bé Yêu Lam Phương 2387
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3229
Biển Sầu Lam Phương 2096
Biển Tình Lam Phương 3900
Bột Biển Lam Phương 3009
Bức Tâm Thư Lam Phương 3154
Buồn Lam Phương 2429
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3263
Buồn Không Em Lam Phương 3722
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5574
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4127
Chỉ Có Em Lam Phương 3048
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2190
Chiều Hành Quân Lam Phương 4210
Chiều Hoang Lam Phương 2568
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1819
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2344
Chiều Tây Đô Lam Phương 14391
Chiều Tàn Lam Phương 3565
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1795
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3295
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2030
Chờ Một Ngày Lam Phương 1901
Chờ Người Lam Phương 2641
Chúc Mừng Lam Phương 2104
Chung Mộng Lam Phương 2141
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8420
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4467
Cỏ Úa Lam Phương 4194
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1852
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1812
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2161
Đèn Khuya Lam Phương 7022
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2943
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3507
Duyên Kiếp Lam Phương 11678
Em Đi Rồi Lam Phương 9608
Em Là Tất Cả Lam Phương 5582
Gác Vắng Lam Phương 1923
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2134
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8970
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2142
Giòng Lệ Lam Phương 1786
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2395
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2476
Khóc Thầm Lam Phương 6460
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3756
Kiếp Nghèo Lam Phương 4010
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2271
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2428
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3327
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4173
Lầm Lam Phương 2519
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2446
Mất Lam Phương 1905
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2379
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10806
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4192
Một Mình Lam Phương 3687
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1842
Mưa Lệ Lam Phương 7675
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4249
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2715
Ngày Buồn Lam Phương 2826
Ngày Em Đi Lam Phương 2874
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2605
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2295
Nghẹn Ngào Lam Phương 3395
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2536
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2212
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2059
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2437
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4594
Phút Cuối Lam Phương 5238

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last