Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4964
Bé Yêu Lam Phương 2347
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3178
Biển Sầu Lam Phương 2059
Biển Tình Lam Phương 3853
Bột Biển Lam Phương 2973
Bức Tâm Thư Lam Phương 3106
Buồn Lam Phương 2395
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3220
Buồn Không Em Lam Phương 3611
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5510
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4043
Chỉ Có Em Lam Phương 3002
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2149
Chiều Hành Quân Lam Phương 4146
Chiều Hoang Lam Phương 2524
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1765
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2308
Chiều Tây Đô Lam Phương 14328
Chiều Tàn Lam Phương 3526
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1759
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3229
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1989
Chờ Một Ngày Lam Phương 1860
Chờ Người Lam Phương 2600
Chúc Mừng Lam Phương 2061
Chung Mộng Lam Phương 2108
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8342
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4396
Cỏ Úa Lam Phương 4149
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1810
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1763
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2123
Đèn Khuya Lam Phương 6947
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2908
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3448
Duyên Kiếp Lam Phương 11599
Em Đi Rồi Lam Phương 9509
Em Là Tất Cả Lam Phương 5514
Gác Vắng Lam Phương 1878
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2095
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8862
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2099
Giòng Lệ Lam Phương 1753
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2349
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2431
Khóc Thầm Lam Phương 6423
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3698
Kiếp Nghèo Lam Phương 3972
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2233
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2392
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3273
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4141
Lầm Lam Phương 2475
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2411
Mất Lam Phương 1869
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2345
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10712
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4134
Một Mình Lam Phương 3643
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1795
Mưa Lệ Lam Phương 7614
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4168
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2678
Ngày Buồn Lam Phương 2788
Ngày Em Đi Lam Phương 2813
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2542
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2254
Nghẹn Ngào Lam Phương 3356
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2475
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2164
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2026
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2397
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4526
Phút Cuối Lam Phương 5170

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last