Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4816
Bé Yêu Lam Phương 2286
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3061
Biển Sầu Lam Phương 1992
Biển Tình Lam Phương 3732
Bột Biển Lam Phương 2900
Bức Tâm Thư Lam Phương 3030
Buồn Lam Phương 2339
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3147
Buồn Không Em Lam Phương 3517
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5306
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3878
Chỉ Có Em Lam Phương 2931
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2074
Chiều Hành Quân Lam Phương 3927
Chiều Hoang Lam Phương 2455
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1710
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2227
Chiều Tây Đô Lam Phương 14060
Chiều Tàn Lam Phương 3405
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1700
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3128
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1917
Chờ Một Ngày Lam Phương 1806
Chờ Người Lam Phương 2523
Chúc Mừng Lam Phương 1986
Chung Mộng Lam Phương 2046
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8143
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4227
Cỏ Úa Lam Phương 4042
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1743
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1709
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2055
Đèn Khuya Lam Phương 6666
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2832
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3353
Duyên Kiếp Lam Phương 11331
Em Đi Rồi Lam Phương 9282
Em Là Tất Cả Lam Phương 5396
Gác Vắng Lam Phương 1811
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2040
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8589
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2030
Giòng Lệ Lam Phương 1689
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2273
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2356
Khóc Thầm Lam Phương 6305
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3566
Kiếp Nghèo Lam Phương 3896
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2158
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2283
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3147
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4073
Lầm Lam Phương 2412
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2343
Mất Lam Phương 1794
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2284
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10397
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 3975
Một Mình Lam Phương 3574
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1735
Mưa Lệ Lam Phương 7344
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4053
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2577
Ngày Buồn Lam Phương 2701
Ngày Em Đi Lam Phương 2730
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2476
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2195
Nghẹn Ngào Lam Phương 3289
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2367
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2074
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1952
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2329
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4381
Phút Cuối Lam Phương 5024

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last