Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5102
Bé Yêu Lam Phương 2408
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3272
Biển Sầu Lam Phương 2125
Biển Tình Lam Phương 3932
Bột Biển Lam Phương 3043
Bức Tâm Thư Lam Phương 3173
Buồn Lam Phương 2458
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3291
Buồn Không Em Lam Phương 3778
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5637
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4207
Chỉ Có Em Lam Phương 3082
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2216
Chiều Hành Quân Lam Phương 4242
Chiều Hoang Lam Phương 2597
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1844
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2374
Chiều Tây Đô Lam Phương 14472
Chiều Tàn Lam Phương 3595
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1824
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3332
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2061
Chờ Một Ngày Lam Phương 1924
Chờ Người Lam Phương 2684
Chúc Mừng Lam Phương 2129
Chung Mộng Lam Phương 2159
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8486
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4517
Cỏ Úa Lam Phương 4228
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1877
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1831
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2192
Đèn Khuya Lam Phương 7076
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2973
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3557
Duyên Kiếp Lam Phương 11749
Em Đi Rồi Lam Phương 9709
Em Là Tất Cả Lam Phương 5628
Gác Vắng Lam Phương 1955
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2170
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9047
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2168
Giòng Lệ Lam Phương 1809
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2432
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2513
Khóc Thầm Lam Phương 6491
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3805
Kiếp Nghèo Lam Phương 4028
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2304
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2458
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3361
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4197
Lầm Lam Phương 2541
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2485
Mất Lam Phương 1940
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2405
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10890
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4234
Một Mình Lam Phương 3718
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1864
Mưa Lệ Lam Phương 7725
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4316
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2741
Ngày Buồn Lam Phương 2848
Ngày Em Đi Lam Phương 2906
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2648
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2328
Nghẹn Ngào Lam Phương 3426
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2582
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2249
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2081
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2463
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4625
Phút Cuối Lam Phương 5308

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last