Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5130
Bé Yêu Lam Phương 2421
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3292
Biển Sầu Lam Phương 2138
Biển Tình Lam Phương 3956
Bột Biển Lam Phương 3061
Bức Tâm Thư Lam Phương 3191
Buồn Lam Phương 2479
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3306
Buồn Không Em Lam Phương 3806
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5688
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4266
Chỉ Có Em Lam Phương 3100
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2238
Chiều Hành Quân Lam Phương 4274
Chiều Hoang Lam Phương 2620
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1864
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2386
Chiều Tây Đô Lam Phương 14530
Chiều Tàn Lam Phương 3617
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1840
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3351
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2081
Chờ Một Ngày Lam Phương 1934
Chờ Người Lam Phương 2709
Chúc Mừng Lam Phương 2151
Chung Mộng Lam Phương 2172
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8523
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4547
Cỏ Úa Lam Phương 4244
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1894
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1853
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2213
Đèn Khuya Lam Phương 7128
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2988
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3577
Duyên Kiếp Lam Phương 11799
Em Đi Rồi Lam Phương 9771
Em Là Tất Cả Lam Phương 5653
Gác Vắng Lam Phương 1979
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2207
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9104
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2184
Giòng Lệ Lam Phương 1829
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2456
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2527
Khóc Thầm Lam Phương 6506
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3845
Kiếp Nghèo Lam Phương 4047
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2323
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2478
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3376
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4212
Lầm Lam Phương 2564
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2501
Mất Lam Phương 1953
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2423
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10971
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4264
Một Mình Lam Phương 3742
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1878
Mưa Lệ Lam Phương 7762
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4346
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2756
Ngày Buồn Lam Phương 2861
Ngày Em Đi Lam Phương 2926
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2663
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2343
Nghẹn Ngào Lam Phương 3448
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2645
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2277
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2096
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2477
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4656
Phút Cuối Lam Phương 5333

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last