Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4994
Bé Yêu Lam Phương 2357
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3195
Biển Sầu Lam Phương 2068
Biển Tình Lam Phương 3866
Bột Biển Lam Phương 2982
Bức Tâm Thư Lam Phương 3117
Buồn Lam Phương 2406
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3234
Buồn Không Em Lam Phương 3648
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5532
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4074
Chỉ Có Em Lam Phương 3018
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2162
Chiều Hành Quân Lam Phương 4168
Chiều Hoang Lam Phương 2539
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1778
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2323
Chiều Tây Đô Lam Phương 14351
Chiều Tàn Lam Phương 3537
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1772
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3246
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2000
Chờ Một Ngày Lam Phương 1870
Chờ Người Lam Phương 2608
Chúc Mừng Lam Phương 2071
Chung Mộng Lam Phương 2118
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8368
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4417
Cỏ Úa Lam Phương 4164
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1820
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1777
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2134
Đèn Khuya Lam Phương 6975
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2922
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3468
Duyên Kiếp Lam Phương 11623
Em Đi Rồi Lam Phương 9540
Em Là Tất Cả Lam Phương 5542
Gác Vắng Lam Phương 1894
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2103
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8897
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2114
Giòng Lệ Lam Phương 1760
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2361
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2444
Khóc Thầm Lam Phương 6435
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3715
Kiếp Nghèo Lam Phương 3981
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2244
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2402
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3291
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4149
Lầm Lam Phương 2492
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2421
Mất Lam Phương 1879
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2353
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10749
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4153
Một Mình Lam Phương 3657
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1814
Mưa Lệ Lam Phương 7637
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4191
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2688
Ngày Buồn Lam Phương 2800
Ngày Em Đi Lam Phương 2821
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2551
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2264
Nghẹn Ngào Lam Phương 3368
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2493
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2177
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2038
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2409
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4565
Phút Cuối Lam Phương 5194

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last