Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4891
Bé Yêu Lam Phương 2307
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3104
Biển Sầu Lam Phương 2015
Biển Tình Lam Phương 3784
Bột Biển Lam Phương 2928
Bức Tâm Thư Lam Phương 3057
Buồn Lam Phương 2362
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3180
Buồn Không Em Lam Phương 3544
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5397
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3943
Chỉ Có Em Lam Phương 2957
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2104
Chiều Hành Quân Lam Phương 3998
Chiều Hoang Lam Phương 2482
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1730
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2255
Chiều Tây Đô Lam Phương 14198
Chiều Tàn Lam Phương 3446
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1721
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3165
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1938
Chờ Một Ngày Lam Phương 1825
Chờ Người Lam Phương 2545
Chúc Mừng Lam Phương 2012
Chung Mộng Lam Phương 2075
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8216
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4275
Cỏ Úa Lam Phương 4097
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1761
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1727
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2080
Đèn Khuya Lam Phương 6762
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2856
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3388
Duyên Kiếp Lam Phương 11415
Em Đi Rồi Lam Phương 9389
Em Là Tất Cả Lam Phương 5439
Gác Vắng Lam Phương 1836
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2060
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8708
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2053
Giòng Lệ Lam Phương 1714
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2305
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2386
Khóc Thầm Lam Phương 6344
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3607
Kiếp Nghèo Lam Phương 3927
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2182
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2330
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3178
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4098
Lầm Lam Phương 2436
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2373
Mất Lam Phương 1819
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2314
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10541
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4023
Một Mình Lam Phương 3600
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1757
Mưa Lệ Lam Phương 7441
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4099
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2622
Ngày Buồn Lam Phương 2729
Ngày Em Đi Lam Phương 2759
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2500
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2217
Nghẹn Ngào Lam Phương 3318
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2407
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2103
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1977
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2355
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4439
Phút Cuối Lam Phương 5087

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last