Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5084
Bé Yêu Lam Phương 2402
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3263
Biển Sầu Lam Phương 2117
Biển Tình Lam Phương 3926
Bột Biển Lam Phương 3038
Bức Tâm Thư Lam Phương 3167
Buồn Lam Phương 2447
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3284
Buồn Không Em Lam Phương 3766
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5623
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4189
Chỉ Có Em Lam Phương 3072
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2212
Chiều Hành Quân Lam Phương 4231
Chiều Hoang Lam Phương 2592
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1838
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2368
Chiều Tây Đô Lam Phương 14449
Chiều Tàn Lam Phương 3589
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1816
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3323
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2053
Chờ Một Ngày Lam Phương 1921
Chờ Người Lam Phương 2672
Chúc Mừng Lam Phương 2123
Chung Mộng Lam Phương 2151
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8465
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4505
Cỏ Úa Lam Phương 4219
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1873
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1827
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2185
Đèn Khuya Lam Phương 7065
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2959
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3551
Duyên Kiếp Lam Phương 11728
Em Đi Rồi Lam Phương 9681
Em Là Tất Cả Lam Phương 5618
Gác Vắng Lam Phương 1947
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2158
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9034
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2161
Giòng Lệ Lam Phương 1804
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2420
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2505
Khóc Thầm Lam Phương 6482
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3788
Kiếp Nghèo Lam Phương 4025
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2298
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2451
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3351
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4192
Lầm Lam Phương 2537
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2474
Mất Lam Phương 1932
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2398
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10867
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4225
Một Mình Lam Phương 3707
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1861
Mưa Lệ Lam Phương 7710
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4304
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2736
Ngày Buồn Lam Phương 2844
Ngày Em Đi Lam Phương 2897
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2638
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2322
Nghẹn Ngào Lam Phương 3417
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2567
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2237
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2078
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2458
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4614
Phút Cuối Lam Phương 5287

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last