Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5148
Bé Yêu Lam Phương 2434
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3316
Biển Sầu Lam Phương 2163
Biển Tình Lam Phương 3983
Bột Biển Lam Phương 3101
Bức Tâm Thư Lam Phương 3207
Buồn Lam Phương 2496
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3341
Buồn Không Em Lam Phương 3855
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5728
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4304
Chỉ Có Em Lam Phương 3117
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2264
Chiều Hành Quân Lam Phương 4317
Chiều Hoang Lam Phương 2662
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1896
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2425
Chiều Tây Đô Lam Phương 14577
Chiều Tàn Lam Phương 3635
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1855
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3372
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2099
Chờ Một Ngày Lam Phương 1967
Chờ Người Lam Phương 2723
Chúc Mừng Lam Phương 2178
Chung Mộng Lam Phương 2179
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8568
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4573
Cỏ Úa Lam Phương 4268
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1916
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1886
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2244
Đèn Khuya Lam Phương 7179
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 3006
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3596
Duyên Kiếp Lam Phương 11840
Em Đi Rồi Lam Phương 9819
Em Là Tất Cả Lam Phương 5676
Gác Vắng Lam Phương 2011
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2233
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9178
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2204
Giòng Lệ Lam Phương 1853
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2471
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2565
Khóc Thầm Lam Phương 6537
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3871
Kiếp Nghèo Lam Phương 4081
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2345
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2496
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3395
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4229
Lầm Lam Phương 2580
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2522
Mất Lam Phương 1971
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2446
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 11014
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4295
Một Mình Lam Phương 3776
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1908
Mưa Lệ Lam Phương 7831
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4391
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2777
Ngày Buồn Lam Phương 2902
Ngày Em Đi Lam Phương 2948
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2683
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2365
Nghẹn Ngào Lam Phương 3504
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2680
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2291
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2113
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2492
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4705
Phút Cuối Lam Phương 5364

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last