Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4713
Bé Yêu Lam Phương 2214
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 2991
Biển Sầu Lam Phương 1935
Biển Tình Lam Phương 3659
Bột Biển Lam Phương 2843
Bức Tâm Thư Lam Phương 2965
Buồn Lam Phương 2277
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3100
Buồn Không Em Lam Phương 3460
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5134
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3733
Chỉ Có Em Lam Phương 2877
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2007
Chiều Hành Quân Lam Phương 3814
Chiều Hoang Lam Phương 2403
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1664
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2177
Chiều Tây Đô Lam Phương 13685
Chiều Tàn Lam Phương 3345
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1645
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3059
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1871
Chờ Một Ngày Lam Phương 1761
Chờ Người Lam Phương 2482
Chúc Mừng Lam Phương 1934
Chung Mộng Lam Phương 1993
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 7982
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4140
Cỏ Úa Lam Phương 3974
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1693
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1662
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 1995
Đèn Khuya Lam Phương 6302
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2779
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3283
Duyên Kiếp Lam Phương 11026
Em Đi Rồi Lam Phương 9031
Em Là Tất Cả Lam Phương 5295
Gác Vắng Lam Phương 1752
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 1993
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8313
Giọt Lệ Tình Lam Phương 1983
Giòng Lệ Lam Phương 1633
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2199
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2312
Khóc Thầm Lam Phương 6199
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3483
Kiếp Nghèo Lam Phương 3817
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2108
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2199
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3074
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4000
Lầm Lam Phương 2357
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2286
Mất Lam Phương 1742
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2232
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10032
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 3855
Một Mình Lam Phương 3520
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1688
Mưa Lệ Lam Phương 6934
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 3973
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2513
Ngày Buồn Lam Phương 2642
Ngày Em Đi Lam Phương 2681
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2414
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2133
Nghẹn Ngào Lam Phương 3222
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2278
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2020
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1896
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2286
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4212
Phút Cuối Lam Phương 4877

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last