Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4785
Bé Yêu Lam Phương 2263
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3040
Biển Sầu Lam Phương 1974
Biển Tình Lam Phương 3699
Bột Biển Lam Phương 2878
Bức Tâm Thư Lam Phương 3010
Buồn Lam Phương 2320
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3126
Buồn Không Em Lam Phương 3502
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5257
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3836
Chỉ Có Em Lam Phương 2914
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2045
Chiều Hành Quân Lam Phương 3887
Chiều Hoang Lam Phương 2437
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1693
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2211
Chiều Tây Đô Lam Phương 13882
Chiều Tàn Lam Phương 3385
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1681
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3103
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1902
Chờ Một Ngày Lam Phương 1788
Chờ Người Lam Phương 2505
Chúc Mừng Lam Phương 1968
Chung Mộng Lam Phương 2025
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8087
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4200
Cỏ Úa Lam Phương 4020
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1723
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1693
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2033
Đèn Khuya Lam Phương 6576
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2813
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3331
Duyên Kiếp Lam Phương 11268
Em Đi Rồi Lam Phương 9211
Em Là Tất Cả Lam Phương 5360
Gác Vắng Lam Phương 1789
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2025
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8510
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2012
Giòng Lệ Lam Phương 1662
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2247
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2341
Khóc Thầm Lam Phương 6275
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3534
Kiếp Nghèo Lam Phương 3870
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2138
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2253
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3123
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4047
Lầm Lam Phương 2392
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2322
Mất Lam Phương 1774
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2264
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10298
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 3941
Một Mình Lam Phương 3555
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1716
Mưa Lệ Lam Phương 7241
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4030
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2556
Ngày Buồn Lam Phương 2676
Ngày Em Đi Lam Phương 2715
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2459
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2174
Nghẹn Ngào Lam Phương 3268
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2335
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2050
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1928
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2311
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4334
Phút Cuối Lam Phương 4975

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last