Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5039
Bé Yêu Lam Phương 2384
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3224
Biển Sầu Lam Phương 2094
Biển Tình Lam Phương 3896
Bột Biển Lam Phương 3008
Bức Tâm Thư Lam Phương 3153
Buồn Lam Phương 2428
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3260
Buồn Không Em Lam Phương 3719
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5570
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4123
Chỉ Có Em Lam Phương 3045
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2188
Chiều Hành Quân Lam Phương 4208
Chiều Hoang Lam Phương 2565
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1813
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2342
Chiều Tây Đô Lam Phương 14387
Chiều Tàn Lam Phương 3561
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1793
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3289
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2027
Chờ Một Ngày Lam Phương 1898
Chờ Người Lam Phương 2638
Chúc Mừng Lam Phương 2102
Chung Mộng Lam Phương 2141
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8417
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4465
Cỏ Úa Lam Phương 4193
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1850
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1808
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2158
Đèn Khuya Lam Phương 7019
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2943
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3505
Duyên Kiếp Lam Phương 11673
Em Đi Rồi Lam Phương 9602
Em Là Tất Cả Lam Phương 5580
Gác Vắng Lam Phương 1920
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2133
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8967
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2140
Giòng Lệ Lam Phương 1786
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2393
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2474
Khóc Thầm Lam Phương 6460
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3753
Kiếp Nghèo Lam Phương 4009
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2270
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2426
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3326
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4173
Lầm Lam Phương 2518
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2444
Mất Lam Phương 1903
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2377
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10803
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4191
Một Mình Lam Phương 3685
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1841
Mưa Lệ Lam Phương 7674
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4240
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2715
Ngày Buồn Lam Phương 2826
Ngày Em Đi Lam Phương 2873
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2603
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2293
Nghẹn Ngào Lam Phương 3392
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2532
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2210
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2059
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2434
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4593
Phút Cuối Lam Phương 5233

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last