Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4756
Bé Yêu Lam Phương 2241
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3015
Biển Sầu Lam Phương 1954
Biển Tình Lam Phương 3675
Bột Biển Lam Phương 2864
Bức Tâm Thư Lam Phương 2989
Buồn Lam Phương 2300
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3113
Buồn Không Em Lam Phương 3481
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5183
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3781
Chỉ Có Em Lam Phương 2897
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2023
Chiều Hành Quân Lam Phương 3846
Chiều Hoang Lam Phương 2419
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1679
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2192
Chiều Tây Đô Lam Phương 13810
Chiều Tàn Lam Phương 3368
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1666
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3086
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1890
Chờ Một Ngày Lam Phương 1776
Chờ Người Lam Phương 2492
Chúc Mừng Lam Phương 1950
Chung Mộng Lam Phương 2007
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8038
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4169
Cỏ Úa Lam Phương 3998
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1706
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1679
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2016
Đèn Khuya Lam Phương 6471
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2794
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3310
Duyên Kiếp Lam Phương 11180
Em Đi Rồi Lam Phương 9120
Em Là Tất Cả Lam Phương 5324
Gác Vắng Lam Phương 1769
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2012
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8420
Giọt Lệ Tình Lam Phương 1993
Giòng Lệ Lam Phương 1648
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2222
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2326
Khóc Thầm Lam Phương 6237
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3507
Kiếp Nghèo Lam Phương 3846
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2120
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2225
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3095
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4023
Lầm Lam Phương 2377
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2300
Mất Lam Phương 1757
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2250
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10167
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 3904
Một Mình Lam Phương 3535
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1701
Mưa Lệ Lam Phương 7097
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4005
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2537
Ngày Buồn Lam Phương 2659
Ngày Em Đi Lam Phương 2698
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2437
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2158
Nghẹn Ngào Lam Phương 3245
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2308
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2032
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1915
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2298
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4277
Phút Cuối Lam Phương 4928

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last