Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5125
Bé Yêu Lam Phương 2415
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3285
Biển Sầu Lam Phương 2135
Biển Tình Lam Phương 3948
Bột Biển Lam Phương 3053
Bức Tâm Thư Lam Phương 3184
Buồn Lam Phương 2472
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3302
Buồn Không Em Lam Phương 3797
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5672
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4250
Chỉ Có Em Lam Phương 3095
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2231
Chiều Hành Quân Lam Phương 4263
Chiều Hoang Lam Phương 2611
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1858
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2381
Chiều Tây Đô Lam Phương 14505
Chiều Tàn Lam Phương 3609
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1833
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3345
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2076
Chờ Một Ngày Lam Phương 1931
Chờ Người Lam Phương 2704
Chúc Mừng Lam Phương 2145
Chung Mộng Lam Phương 2167
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8510
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4534
Cỏ Úa Lam Phương 4238
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1886
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1844
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2208
Đèn Khuya Lam Phương 7109
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2982
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3574
Duyên Kiếp Lam Phương 11781
Em Đi Rồi Lam Phương 9743
Em Là Tất Cả Lam Phương 5645
Gác Vắng Lam Phương 1971
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2192
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9081
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2179
Giòng Lệ Lam Phương 1821
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2447
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2523
Khóc Thầm Lam Phương 6504
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3832
Kiếp Nghèo Lam Phương 4042
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2317
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2471
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3371
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4205
Lầm Lam Phương 2555
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2496
Mất Lam Phương 1950
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2417
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10949
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4247
Một Mình Lam Phương 3731
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1874
Mưa Lệ Lam Phương 7744
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4336
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2753
Ngày Buồn Lam Phương 2855
Ngày Em Đi Lam Phương 2923
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2659
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2337
Nghẹn Ngào Lam Phương 3438
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2631
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2267
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2090
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2475
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4647
Phút Cuối Lam Phương 5322

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last