Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4934
Bé Yêu Lam Phương 2330
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3152
Biển Sầu Lam Phương 2040
Biển Tình Lam Phương 3818
Bột Biển Lam Phương 2956
Bức Tâm Thư Lam Phương 3085
Buồn Lam Phương 2385
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3206
Buồn Không Em Lam Phương 3581
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5454
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4017
Chỉ Có Em Lam Phương 2984
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2132
Chiều Hành Quân Lam Phương 4079
Chiều Hoang Lam Phương 2505
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1750
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2291
Chiều Tây Đô Lam Phương 14281
Chiều Tàn Lam Phương 3476
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1747
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3195
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1968
Chờ Một Ngày Lam Phương 1847
Chờ Người Lam Phương 2572
Chúc Mừng Lam Phương 2042
Chung Mộng Lam Phương 2095
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8292
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4334
Cỏ Úa Lam Phương 4127
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1793
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1747
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2101
Đèn Khuya Lam Phương 6845
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2887
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3418
Duyên Kiếp Lam Phương 11483
Em Đi Rồi Lam Phương 9450
Em Là Tất Cả Lam Phương 5484
Gác Vắng Lam Phương 1865
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2080
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8784
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2081
Giòng Lệ Lam Phương 1738
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2331
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2415
Khóc Thầm Lam Phương 6384
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3677
Kiếp Nghèo Lam Phương 3956
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2216
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2369
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3253
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4126
Lầm Lam Phương 2457
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2390
Mất Lam Phương 1853
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2332
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10625
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4064
Một Mình Lam Phương 3620
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1781
Mưa Lệ Lam Phương 7527
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4135
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2658
Ngày Buồn Lam Phương 2767
Ngày Em Đi Lam Phương 2795
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2524
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2240
Nghẹn Ngào Lam Phương 3338
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2453
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2141
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2007
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2381
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4475
Phút Cuối Lam Phương 5142

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last