Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 4839
Bé Yêu Lam Phương 2294
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3074
Biển Sầu Lam Phương 1997
Biển Tình Lam Phương 3756
Bột Biển Lam Phương 2913
Bức Tâm Thư Lam Phương 3040
Buồn Lam Phương 2346
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3159
Buồn Không Em Lam Phương 3526
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5341
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 3898
Chỉ Có Em Lam Phương 2942
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2090
Chiều Hành Quân Lam Phương 3962
Chiều Hoang Lam Phương 2465
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1720
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2239
Chiều Tây Đô Lam Phương 14103
Chiều Tàn Lam Phương 3420
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1708
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3139
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 1928
Chờ Một Ngày Lam Phương 1812
Chờ Người Lam Phương 2532
Chúc Mừng Lam Phương 1995
Chung Mộng Lam Phương 2057
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8168
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4252
Cỏ Úa Lam Phương 4072
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 1752
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1715
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2063
Đèn Khuya Lam Phương 6693
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 2840
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3365
Duyên Kiếp Lam Phương 11361
Em Đi Rồi Lam Phương 9323
Em Là Tất Cả Lam Phương 5417
Gác Vắng Lam Phương 1819
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2048
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 8643
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2043
Giòng Lệ Lam Phương 1700
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2286
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2372
Khóc Thầm Lam Phương 6316
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3577
Kiếp Nghèo Lam Phương 3909
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2169
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2309
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3159
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4085
Lầm Lam Phương 2420
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2356
Mất Lam Phương 1803
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2297
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 10447
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 3987
Một Mình Lam Phương 3588
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 1749
Mưa Lệ Lam Phương 7377
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4070
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2605
Ngày Buồn Lam Phương 2710
Ngày Em Đi Lam Phương 2743
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2483
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2204
Nghẹn Ngào Lam Phương 3301
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2387
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2086
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 1964
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2336
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4403
Phút Cuối Lam Phương 5050

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last