Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (35 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Ca Hạnh Ngộ Lê Uyên Phương 5487
Bên Đồi Lau Xanh Lê Uyên Phương 3730
Bên Hồ Than Thở Lê Uyên Phương 1222
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa Lê Uyên Phương 1142
Buồn Đến Bao Giờ Lê Uyên Phương 1355
Chiều Phi Trường Lê Uyên Phương 1849
Cho Lần Cuối Lê Uyên Phương 2714
Còn Nắng Trên Đồi Lê Uyên Phương 1303
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Lê Uyên Phương 3263
Đá Xanh Lê Uyên Phương 1410
Để Lại Cho Em Lê Uyên Phương 996
Đêm Chợ Phiên Mùa Đông Lê Uyên Phương 2041
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn Lê Uyên Phương 1356
Đưa Người Tuyệt Vọng Lê Uyên Phương 1343
Hãy Ngồi Xuống Đay Lê Uyên Phương 3851
Hết Rồi Những Ngày Vui Lê Uyên Phương 1197
Khi Xa Sài Gòn Lê Uyên Phương 1647
Không Nhìn Nhau Lần Cuối Lê Uyên Phương 1817
Khúc Hát Nhân Tình Lê Uyên Phương 1110
Kỷ Niệm Trong Chiều Lê Uyên Phương 1128
Lời Gọi Chân Mây Lê Uyên Phương 3147
Loài Hươu Đa Cảm Lê Uyên Phương 1128
Máu Biếc Xanh Và Ngực Tối Lê Uyên Phương 1134
Một Dạ Hội Buồn Lê Uyên Phương 1091
Một Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương 3206
Ngồi Lại Trên Đồi Lê Uyên Phương 1281
Nỗi Buồn Dâng Hiến Lê Uyên Phương 1419
Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành Lê Uyên Phương 1239
Tình Khúc Cho Em Lê Uyên Phương 3141
Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông Lê Uyên Phương 998
Tôi Muốn Tin Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời Lê Uyên Phương 1197
Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương 1495
Uống Nước Bên Bờ Suối Lê Uyên Phương 2504
Vũng Lầy Của Chúng Ta Lê Uyên Phương 7462
Yêu Nhau Trong Phận Người Lê Uyên Phương 1184

 1 (1 page)
View 1 to 35 of 35 | First | Previous | Next | Last