Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (35 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Ca Hạnh Ngộ Lê Uyên Phương 5634
Bên Đồi Lau Xanh Lê Uyên Phương 3848
Bên Hồ Than Thở Lê Uyên Phương 1304
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa Lê Uyên Phương 1211
Buồn Đến Bao Giờ Lê Uyên Phương 1430
Chiều Phi Trường Lê Uyên Phương 1968
Cho Lần Cuối Lê Uyên Phương 2843
Còn Nắng Trên Đồi Lê Uyên Phương 1406
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Lê Uyên Phương 3479
Đá Xanh Lê Uyên Phương 1483
Để Lại Cho Em Lê Uyên Phương 1062
Đêm Chợ Phiên Mùa Đông Lê Uyên Phương 2122
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn Lê Uyên Phương 1444
Đưa Người Tuyệt Vọng Lê Uyên Phương 1426
Hãy Ngồi Xuống Đay Lê Uyên Phương 4002
Hết Rồi Những Ngày Vui Lê Uyên Phương 1300
Khi Xa Sài Gòn Lê Uyên Phương 1725
Không Nhìn Nhau Lần Cuối Lê Uyên Phương 1897
Khúc Hát Nhân Tình Lê Uyên Phương 1154
Kỷ Niệm Trong Chiều Lê Uyên Phương 1216
Lời Gọi Chân Mây Lê Uyên Phương 3226
Loài Hươu Đa Cảm Lê Uyên Phương 1205
Máu Biếc Xanh Và Ngực Tối Lê Uyên Phương 1200
Một Dạ Hội Buồn Lê Uyên Phương 1166
Một Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương 3339
Ngồi Lại Trên Đồi Lê Uyên Phương 1358
Nỗi Buồn Dâng Hiến Lê Uyên Phương 1489
Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành Lê Uyên Phương 1327
Tình Khúc Cho Em Lê Uyên Phương 3347
Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông Lê Uyên Phương 1066
Tôi Muốn Tin Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời Lê Uyên Phương 1324
Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương 1589
Uống Nước Bên Bờ Suối Lê Uyên Phương 2603
Vũng Lầy Của Chúng Ta Lê Uyên Phương 7611
Yêu Nhau Trong Phận Người Lê Uyên Phương 1256

 1 (1 page)
View 1 to 35 of 35 | First | Previous | Next | Last