Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (35 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Ca Hạnh Ngộ Lê Uyên Phương 5572
Bên Đồi Lau Xanh Lê Uyên Phương 3791
Bên Hồ Than Thở Lê Uyên Phương 1263
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa Lê Uyên Phương 1183
Buồn Đến Bao Giờ Lê Uyên Phương 1401
Chiều Phi Trường Lê Uyên Phương 1913
Cho Lần Cuối Lê Uyên Phương 2768
Còn Nắng Trên Đồi Lê Uyên Phương 1362
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Lê Uyên Phương 3355
Đá Xanh Lê Uyên Phương 1452
Để Lại Cho Em Lê Uyên Phương 1024
Đêm Chợ Phiên Mùa Đông Lê Uyên Phương 2086
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn Lê Uyên Phương 1420
Đưa Người Tuyệt Vọng Lê Uyên Phương 1396
Hãy Ngồi Xuống Đay Lê Uyên Phương 3939
Hết Rồi Những Ngày Vui Lê Uyên Phương 1256
Khi Xa Sài Gòn Lê Uyên Phương 1683
Không Nhìn Nhau Lần Cuối Lê Uyên Phương 1869
Khúc Hát Nhân Tình Lê Uyên Phương 1136
Kỷ Niệm Trong Chiều Lê Uyên Phương 1177
Lời Gọi Chân Mây Lê Uyên Phương 3199
Loài Hươu Đa Cảm Lê Uyên Phương 1177
Máu Biếc Xanh Và Ngực Tối Lê Uyên Phương 1164
Một Dạ Hội Buồn Lê Uyên Phương 1135
Một Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương 3271
Ngồi Lại Trên Đồi Lê Uyên Phương 1321
Nỗi Buồn Dâng Hiến Lê Uyên Phương 1457
Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành Lê Uyên Phương 1287
Tình Khúc Cho Em Lê Uyên Phương 3232
Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông Lê Uyên Phương 1036
Tôi Muốn Tin Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời Lê Uyên Phương 1257
Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương 1546
Uống Nước Bên Bờ Suối Lê Uyên Phương 2563
Vũng Lầy Của Chúng Ta Lê Uyên Phương 7521
Yêu Nhau Trong Phận Người Lê Uyên Phương 1222

 1 (1 page)
View 1 to 35 of 35 | First | Previous | Next | Last