Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (35 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Ca Hạnh Ngộ Lê Uyên Phương 5531
Bên Đồi Lau Xanh Lê Uyên Phương 3763
Bên Hồ Than Thở Lê Uyên Phương 1242
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa Lê Uyên Phương 1166
Buồn Đến Bao Giờ Lê Uyên Phương 1378
Chiều Phi Trường Lê Uyên Phương 1881
Cho Lần Cuối Lê Uyên Phương 2750
Còn Nắng Trên Đồi Lê Uyên Phương 1336
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Lê Uyên Phương 3306
Đá Xanh Lê Uyên Phương 1432
Để Lại Cho Em Lê Uyên Phương 1015
Đêm Chợ Phiên Mùa Đông Lê Uyên Phương 2070
Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn Lê Uyên Phương 1407
Đưa Người Tuyệt Vọng Lê Uyên Phương 1363
Hãy Ngồi Xuống Đay Lê Uyên Phương 3899
Hết Rồi Những Ngày Vui Lê Uyên Phương 1229
Khi Xa Sài Gòn Lê Uyên Phương 1668
Không Nhìn Nhau Lần Cuối Lê Uyên Phương 1848
Khúc Hát Nhân Tình Lê Uyên Phương 1129
Kỷ Niệm Trong Chiều Lê Uyên Phương 1162
Lời Gọi Chân Mây Lê Uyên Phương 3177
Loài Hươu Đa Cảm Lê Uyên Phương 1154
Máu Biếc Xanh Và Ngực Tối Lê Uyên Phương 1155
Một Dạ Hội Buồn Lê Uyên Phương 1115
Một Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương 3241
Ngồi Lại Trên Đồi Lê Uyên Phương 1300
Nỗi Buồn Dâng Hiến Lê Uyên Phương 1443
Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành Lê Uyên Phương 1266
Tình Khúc Cho Em Lê Uyên Phương 3187
Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông Lê Uyên Phương 1019
Tôi Muốn Tin Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời Lê Uyên Phương 1233
Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương 1526
Uống Nước Bên Bờ Suối Lê Uyên Phương 2538
Vũng Lầy Của Chúng Ta Lê Uyên Phương 7494
Yêu Nhau Trong Phận Người Lê Uyên Phương 1206

 1 (1 page)
View 1 to 35 of 35 | First | Previous | Next | Last