Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2561
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2952
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4822
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22520
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6945
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4161
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1890
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1748
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3720
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1768
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4630
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1919
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2134
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3566
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2206
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3314
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1725
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1970
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2486
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2758
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1967
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2165
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2132
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3076
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2714
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2464
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3026
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1443
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5099
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3489
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1694
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1617
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1965
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1652
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3809
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1905
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3534
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2328
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1654
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1518
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7187
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1708
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13160
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4320
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2070
Paris Ngô Thụy Miên 1471
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6748
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5965
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1647
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1816
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6417
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1893
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1776
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2187
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1520
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1996
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12213
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3055
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2807
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1733
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1685
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1504
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3560
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6411
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1785
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3212

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last