Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2628
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3054
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4945
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22853
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7164
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4275
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1966
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1806
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3867
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1862
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4733
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2012
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2254
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3679
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2310
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3419
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1801
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2048
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2608
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2849
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2057
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2259
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2248
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3161
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2796
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2547
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3157
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1540
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5288
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3567
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1775
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1696
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2039
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1735
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3903
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1989
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3621
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2416
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1738
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1585
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7322
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1805
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13647
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4477
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2176
Paris Ngô Thụy Miên 1535
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6868
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6111
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1745
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1913
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6515
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1989
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1882
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2271
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1591
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2086
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12440
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3146
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2925
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1804
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1760
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1564
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3669
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6539
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1878
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3327

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last