Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2598
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3006
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4883
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22714
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7078
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4234
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1926
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1779
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3799
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1817
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4685
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1980
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2199
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3629
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2252
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3375
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1764
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2011
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2561
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2806
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2013
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2218
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2213
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3122
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2759
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2509
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3114
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1505
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5211
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3529
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1747
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1658
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2003
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1698
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3855
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1951
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3580
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2381
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1708
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1551
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7259
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1760
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13533
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4418
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2128
Paris Ngô Thụy Miên 1506
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6810
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6033
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1709
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1872
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6468
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1941
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1837
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2228
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1560
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2054
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12356
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3100
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2868
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1772
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1719
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1532
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3616
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6494
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1839
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3277

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last