Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2541
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2929
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4771
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22370
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6878
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4130
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1866
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1734
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3662
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1751
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4581
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1898
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2099
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3523
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2183
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3270
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1701
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1943
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2456
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2731
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1945
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2139
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2099
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3045
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2688
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2421
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 2993
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1429
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5033
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3458
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1674
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1592
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1943
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1625
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3769
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1881
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3507
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2295
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1632
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1496
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7132
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1686
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 12881
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4267
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2031
Paris Ngô Thụy Miên 1454
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6691
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5927
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1619
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1785
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6394
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1869
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1752
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2160
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1501
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1968
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12112
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3031
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2770
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1712
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1663
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1487
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3527
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6340
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1758
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3170

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last