Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2490
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2881
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4660
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 21883
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6727
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4049
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1806
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1692
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3560
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1694
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4468
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1838
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2038
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3441
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2100
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3163
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1651
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1889
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2390
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2668
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1889
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2078
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2021
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 2986
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2636
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2337
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 2905
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1395
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 4872
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3397
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1635
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1530
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1879
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1571
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3682
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1825
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3439
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2221
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1568
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1438
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7002
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1628
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 11897
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4157
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 1958
Paris Ngô Thụy Miên 1405
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6558
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5825
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1553
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1719
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6319
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1815
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1695
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2099
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1459
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1904
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 11876
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 2956
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2712
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1661
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1618
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1440
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3441
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6183
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1706
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3112

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last