Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2627
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3054
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4944
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22841
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7161
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4272
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1966
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1806
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3864
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1862
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4731
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2010
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2254
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3677
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2309
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3418
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1800
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2047
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2607
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2849
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2056
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2258
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2247
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3159
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2795
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2547
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3156
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1540
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5288
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3564
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1775
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1696
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2039
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1734
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3903
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1988
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3620
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2415
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1738
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1584
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7320
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1805
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13643
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4474
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2175
Paris Ngô Thụy Miên 1535
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6866
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6109
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1745
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1912
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6514
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1989
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1880
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2270
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1590
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2084
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12439
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3145
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2922
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1804
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1760
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1564
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3668
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6537
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1878
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3324

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last