Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2561
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2953
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4822
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22522
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6946
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4161
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1890
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1748
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3722
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1770
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4630
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1920
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2135
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3566
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2207
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3315
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1726
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1970
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2487
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2758
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1967
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2167
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2133
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3076
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2714
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2464
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3028
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1443
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5100
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3491
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1694
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1618
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1965
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1652
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3809
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1907
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3534
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2328
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1654
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1519
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7188
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1709
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13176
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4324
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2072
Paris Ngô Thụy Miên 1471
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6749
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5965
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1647
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1816
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6417
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1893
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1776
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2187
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1520
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1997
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12218
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3056
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2809
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1733
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1686
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1506
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3560
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6412
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1785
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3212

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last