Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2720
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3117
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 5056
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 23116
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7367
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4342
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 2029
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1881
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 4011
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1918
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4887
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2097
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2327
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3800
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2456
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3519
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1894
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2106
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2687
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2930
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2119
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2324
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2384
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3218
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2859
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2690
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3247
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1597
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5479
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3643
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1828
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1792
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2114
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1800
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3976
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2049
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3693
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2502
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1821
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1650
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7412
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1866
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13931
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4609
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2288
Paris Ngô Thụy Miên 1571
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6982
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6308
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1846
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1998
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6580
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2065
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1942
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2337
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1634
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2187
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12643
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3232
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 3066
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1848
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1814
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1609
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3756
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6605
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1933
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3400

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last