Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2507
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2895
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4691
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22061
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6784
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4080
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1824
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1706
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3588
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1711
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4517
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1856
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2058
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3464
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2123
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3187
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1669
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1903
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2411
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2683
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1908
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2100
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2044
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3001
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2654
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2354
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 2933
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1403
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 4933
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3417
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1644
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1544
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1896
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1585
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3711
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1838
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3462
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2248
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1588
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1458
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7051
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1650
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 12253
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4191
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 1977
Paris Ngô Thụy Miên 1423
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6609
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5866
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1574
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1741
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6345
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1835
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1712
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2121
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1469
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1928
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 11969
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 2983
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2730
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1678
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1630
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1455
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3467
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6226
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1723
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3129

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last