Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2524
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2910
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4724
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22211
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6838
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4106
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1845
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1719
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3624
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1727
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4548
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1875
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2080
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3486
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2148
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3226
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1687
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1924
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2435
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2705
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1926
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2118
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2068
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3018
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2672
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2381
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 2964
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1413
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 4993
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3442
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1654
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1562
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1917
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1602
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3736
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1860
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3480
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2275
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1604
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1475
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7094
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1667
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 12514
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4223
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2003
Paris Ngô Thụy Miên 1436
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6647
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5896
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1595
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1756
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6369
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1852
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1730
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2141
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1481
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1948
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12052
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3004
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2743
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1693
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1644
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1469
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3495
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6284
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1739
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3146

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last