Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2607
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3023
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4899
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22761
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7105
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4244
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1941
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1788
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3815
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1830
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4695
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1988
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2216
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3644
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2265
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3390
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1773
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2020
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2576
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2822
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2029
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2228
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2223
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3132
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2768
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2519
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3127
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1518
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5241
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3544
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1754
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1670
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2012
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1707
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3874
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1959
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3591
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2390
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1717
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1560
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7279
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1775
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13569
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4439
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2145
Paris Ngô Thụy Miên 1513
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6825
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6057
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1718
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1885
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6484
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1953
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1846
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2241
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1569
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2066
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12391
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3113
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2885
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1779
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1728
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1543
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3636
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6507
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1851
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3294

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last