Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2541
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2930
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4771
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22374
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 6881
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4131
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1866
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1734
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3663
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1751
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4581
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1899
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2099
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3525
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2184
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3270
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1703
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1943
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2456
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2731
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1945
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2139
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2100
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3045
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2688
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2422
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 2993
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1429
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5034
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3459
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1674
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1593
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1944
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1626
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3769
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1881
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3508
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2295
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1632
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1496
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7134
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1686
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 12889
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4268
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2032
Paris Ngô Thụy Miên 1454
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6691
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 5927
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1619
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1787
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6395
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1870
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1752
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2160
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1501
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 1968
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12114
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3032
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2770
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1713
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1663
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1487
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3528
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6342
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1758
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3171

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last