Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2647
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3078
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4974
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22923
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7216
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4294
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1987
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1836
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3917
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1877
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4774
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2032
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2278
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3731
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2353
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3452
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1825
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2070
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2626
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2865
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2076
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2276
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2280
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3180
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2823
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2579
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3181
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1558
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5342
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3591
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1792
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1727
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2061
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1754
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3920
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2009
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3645
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2438
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1757
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1604
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7350
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1826
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13723
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4527
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2197
Paris Ngô Thụy Miên 1547
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6899
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6168
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1769
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1946
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6534
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2011
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1901
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2292
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1601
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2105
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12508
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3174
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2954
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1819
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1781
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1587
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3700
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6562
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1894
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3349

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last