Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2582
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 2986
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4863
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22636
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7030
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4191
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1908
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1765
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3768
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1796
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4661
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 1961
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2178
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3604
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2227
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3355
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1745
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 1991
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2534
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2787
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 1992
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2200
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2176
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3102
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2742
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2492
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3057
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1485
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5155
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3516
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1727
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1639
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 1986
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1675
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3835
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 1930
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3562
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2361
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1687
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1538
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7230
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1737
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13417
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4370
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2106
Paris Ngô Thụy Miên 1488
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6787
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6008
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1670
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1847
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6448
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 1921
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1818
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2207
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1538
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2031
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12296
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3079
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2849
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1762
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1704
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1521
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3587
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6452
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1820
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3248

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last