Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2661
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3093
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 5006
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 23013
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7273
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4313
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 2010
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1854
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3953
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1896
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4813
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2053
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2305
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3765
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2399
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3483
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1849
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2085
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2641
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2896
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2093
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2301
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2308
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3201
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2839
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2621
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3201
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1577
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5408
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3604
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1802
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1756
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2081
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1774
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3943
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2027
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3663
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2463
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1771
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1627
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7378
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1844
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13819
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4563
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2221
Paris Ngô Thụy Miên 1560
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6935
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6222
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1781
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1974
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6555
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2028
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1920
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2318
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1617
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2140
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12579
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3201
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 2992
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1832
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1796
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1598
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3736
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6578
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 1908
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3368

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last