Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2796
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1872
Biển Buồn Nhật Ngân 1834
Biển Chiều Nhật Ngân 1871
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1897
Chia Tay Nhật Ngân 1940
Chiều Thu Nhật Ngân 1464
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4551
Chọn Lựa Nhật Ngân 1710
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1381
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1881
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 16902
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2224
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1442
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1611
Hương Nhật Ngân 3005
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2219
Kiếp Sau Nhật Ngân 1888
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2773
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2177
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1831
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1745
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3808
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5075
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19615
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 4959
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1647
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2290
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1633
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1722
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6914
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2122
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1395
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1692
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1658
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2218
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3667
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5286
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1605
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1647
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3895
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7646

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last