Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2826
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1892
Biển Buồn Nhật Ngân 1848
Biển Chiều Nhật Ngân 1896
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1919
Chia Tay Nhật Ngân 1960
Chiều Thu Nhật Ngân 1485
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4602
Chọn Lựa Nhật Ngân 1722
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1409
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1904
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 17364
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2245
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1464
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1635
Hương Nhật Ngân 3026
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2244
Kiếp Sau Nhật Ngân 1912
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2795
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2201
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1853
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1769
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3830
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5170
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19778
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 4991
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1663
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2306
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1655
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1744
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6957
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2146
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1416
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1715
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1686
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2239
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3706
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5308
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1624
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1665
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3939
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7719

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last