Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2853
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1911
Biển Buồn Nhật Ngân 1872
Biển Chiều Nhật Ngân 1920
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1941
Chia Tay Nhật Ngân 1981
Chiều Thu Nhật Ngân 1505
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4677
Chọn Lựa Nhật Ngân 1738
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1429
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1929
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 17689
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2267
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1483
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1658
Hương Nhật Ngân 3063
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2266
Kiếp Sau Nhật Ngân 1937
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2819
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2225
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1867
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1802
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3856
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5267
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19943
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5019
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1693
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2329
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1675
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1769
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7014
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2168
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1437
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1738
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1703
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2259
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3764
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5339
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1640
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1684
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3976
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7807

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last