Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2896
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1959
Biển Buồn Nhật Ngân 1915
Biển Chiều Nhật Ngân 1961
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1983
Chia Tay Nhật Ngân 2020
Chiều Thu Nhật Ngân 1556
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4781
Chọn Lựa Nhật Ngân 1775
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1457
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1977
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18136
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2301
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1530
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1700
Hương Nhật Ngân 3106
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2302
Kiếp Sau Nhật Ngân 1980
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2871
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2268
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1903
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1853
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3889
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5436
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20161
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5104
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1737
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2373
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1711
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1800
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7123
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2219
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1477
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1776
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1736
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2306
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3858
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5414
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1666
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1729
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4062
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7933

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last