Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2876
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1938
Biển Buồn Nhật Ngân 1893
Biển Chiều Nhật Ngân 1946
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1966
Chia Tay Nhật Ngân 2004
Chiều Thu Nhật Ngân 1538
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4736
Chọn Lựa Nhật Ngân 1761
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1443
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1954
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 17970
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2287
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1511
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1684
Hương Nhật Ngân 3090
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2289
Kiếp Sau Nhật Ngân 1959
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2852
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2247
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1886
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1832
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3873
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5349
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20050
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5048
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1718
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2352
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1699
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1787
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7073
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2197
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1458
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1758
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1721
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2287
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3813
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5379
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1655
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1712
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4017
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7880

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last