Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2798
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1872
Biển Buồn Nhật Ngân 1835
Biển Chiều Nhật Ngân 1874
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1898
Chia Tay Nhật Ngân 1941
Chiều Thu Nhật Ngân 1464
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4552
Chọn Lựa Nhật Ngân 1710
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1381
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1883
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 16920
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2226
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1444
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1613
Hương Nhật Ngân 3005
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2221
Kiếp Sau Nhật Ngân 1889
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2774
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2177
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1834
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1748
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3809
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5090
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19620
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 4963
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1648
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2291
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1633
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1722
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6915
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2123
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1397
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1693
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1658
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2218
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3670
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5287
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1608
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1647
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3897
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7653

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last