Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2964
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 2041
Biển Buồn Nhật Ngân 1989
Biển Chiều Nhật Ngân 2059
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 2065
Chia Tay Nhật Ngân 2094
Chiều Thu Nhật Ngân 1651
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 5043
Chọn Lựa Nhật Ngân 1825
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1513
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 2077
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18548
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2383
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1587
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1794
Hương Nhật Ngân 3200
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2431
Kiếp Sau Nhật Ngân 2062
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2958
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2358
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1959
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1935
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3979
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5702
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20491
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5220
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1823
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2442
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1783
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1875
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7270
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2287
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1553
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1881
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1802
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2386
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 4025
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5517
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1718
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1805
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4199
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 8104

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last