Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2769
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1857
Biển Buồn Nhật Ngân 1819
Biển Chiều Nhật Ngân 1851
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1884
Chia Tay Nhật Ngân 1924
Chiều Thu Nhật Ngân 1447
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4515
Chọn Lựa Nhật Ngân 1696
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1369
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1861
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 16478
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2205
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1428
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1596
Hương Nhật Ngân 2978
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2201
Kiếp Sau Nhật Ngân 1872
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2743
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2160
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1818
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1730
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3790
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 4926
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19457
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 4928
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1626
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2269
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1623
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1705
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6869
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2107
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1382
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1674
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1642
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2205
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3646
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5268
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1592
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1632
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3867
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7605

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last