Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2855
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1911
Biển Buồn Nhật Ngân 1875
Biển Chiều Nhật Ngân 1924
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1944
Chia Tay Nhật Ngân 1981
Chiều Thu Nhật Ngân 1507
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4680
Chọn Lựa Nhật Ngân 1739
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1431
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1931
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 17709
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2267
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1484
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1659
Hương Nhật Ngân 3066
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2270
Kiếp Sau Nhật Ngân 1938
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2821
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2225
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1867
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1806
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3856
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5272
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19956
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5021
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1694
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2330
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1677
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1769
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7019
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2169
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1439
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1738
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1705
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2261
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3768
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5341
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1640
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1685
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3980
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7812

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last