Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2906
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1966
Biển Buồn Nhật Ngân 1929
Biển Chiều Nhật Ngân 1976
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1992
Chia Tay Nhật Ngân 2029
Chiều Thu Nhật Ngân 1572
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4832
Chọn Lựa Nhật Ngân 1780
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1468
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1999
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18213
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2315
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1535
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1716
Hương Nhật Ngân 3117
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2318
Kiếp Sau Nhật Ngân 1994
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2889
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2282
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1915
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1871
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3901
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5487
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20223
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5122
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1750
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2386
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1721
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1808
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7137
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2230
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1493
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1791
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1745
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2316
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3879
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5433
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1673
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1740
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4078
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7953

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last