Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2836
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1898
Biển Buồn Nhật Ngân 1855
Biển Chiều Nhật Ngân 1909
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1928
Chia Tay Nhật Ngân 1966
Chiều Thu Nhật Ngân 1490
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4624
Chọn Lựa Nhật Ngân 1729
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1421
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1915
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 17464
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2252
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1474
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1644
Hương Nhật Ngân 3039
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2248
Kiếp Sau Nhật Ngân 1919
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2804
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2208
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1857
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1784
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3841
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5197
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19836
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5002
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1670
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2312
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1661
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1754
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6971
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2150
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1423
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1725
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1691
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2243
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3724
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5320
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1629
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1674
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3951
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7743

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last