Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2926
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 2002
Biển Buồn Nhật Ngân 1952
Biển Chiều Nhật Ngân 2008
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 2019
Chia Tay Nhật Ngân 2052
Chiều Thu Nhật Ngân 1603
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4909
Chọn Lựa Nhật Ngân 1800
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1492
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 2028
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18345
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2339
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1559
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1746
Hương Nhật Ngân 3147
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2344
Kiếp Sau Nhật Ngân 2019
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2916
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2315
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1932
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1893
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3937
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5560
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20314
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5157
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1778
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2408
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1747
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1832
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7181
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2253
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1519
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1822
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1767
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2348
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3922
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5464
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1687
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1765
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4104
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 8011

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last