Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 3002
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 2058
Biển Buồn Nhật Ngân 2036
Biển Chiều Nhật Ngân 2087
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 2087
Chia Tay Nhật Ngân 2112
Chiều Thu Nhật Ngân 1676
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 5100
Chọn Lựa Nhật Ngân 1843
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1537
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 2119
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18666
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2405
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1601
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1820
Hương Nhật Ngân 3233
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2478
Kiếp Sau Nhật Ngân 2093
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2984
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2401
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1971
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1965
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 4011
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5781
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20574
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5243
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1842
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2478
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1804
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1899
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7337
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2318
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1583
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1912
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1823
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2404
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 4106
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5566
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1732
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1828
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4258
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 8185

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last