Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2750
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 1839
Biển Buồn Nhật Ngân 1808
Biển Chiều Nhật Ngân 1833
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 1870
Chia Tay Nhật Ngân 1910
Chiều Thu Nhật Ngân 1432
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4480
Chọn Lựa Nhật Ngân 1687
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1354
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 1843
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 16103
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2190
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1414
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1586
Hương Nhật Ngân 2955
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2184
Kiếp Sau Nhật Ngân 1856
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2728
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2148
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1811
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1715
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3776
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 4811
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 19192
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 4901
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1611
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2246
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1610
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1689
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 6829
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2099
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1367
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1661
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1629
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2190
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3613
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5250
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1583
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1619
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 3840
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 7576

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last