Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 2944
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 2018
Biển Buồn Nhật Ngân 1970
Biển Chiều Nhật Ngân 2033
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 2045
Chia Tay Nhật Ngân 2072
Chiều Thu Nhật Ngân 1625
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 4985
Chọn Lựa Nhật Ngân 1812
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1505
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 2055
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 18449
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2358
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1571
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1774
Hương Nhật Ngân 3179
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2373
Kiếp Sau Nhật Ngân 2036
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 2941
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2339
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 1945
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 1919
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 3959
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5623
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20412
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5198
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1799
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2421
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1765
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 1850
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7223
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2270
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1536
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 1853
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1788
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2368
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 3966
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5487
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1704
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1785
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4148
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 8069

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last