Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (105 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Thơ Mùa Thu Phạm Anh Dũng 2454
Bên Trời Tháng Bảy Phạm Anh Dũng 1293
Bởi Vì Em Phạm Anh Dũng 1351
Cánh Hoa Hồng Tiền Kiếp Phạm Anh Dũng 1593
Chân Dung Phạm Anh Dũng 1255
Chân Dung Nàng Thơ Phạm Anh Dũng 1257
Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng Phạm Anh Dũng 1361
Chia Nữa Vầng Trăng Phạm Anh Dũng 1661
Cơn Gió Lạ Phạm Anh Dũng 1586
Con Đường Lá Biếc Phạm Anh Dũng 1413
Dạ Quỳnh Hương Phạm Anh Dũng 2132
Đá Vàng Phạm Anh Dũng 1229
Đã Xa Phạm Anh Dũng 1294
Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống Phạm Anh Dũng 1443
Đêm Nguyệt Quỳnh Phạm Anh Dũng 1331
Đưa Người Về Phương Đông Phạm Anh Dũng 1314
Dòng Sông Đứng Lại Phạm Anh Dũng 1294
Dòng Sông Vĩnh Biệt Phạm Anh Dũng 1444
Em Đi Phạm Anh Dũng 1194
Em Đi Rồi ... Hạ Nhớ! Phạm Anh Dũng 1307
Em Về Phạm Anh Dũng 1348
Em-mùa Thu Của Tôi Phạm Anh Dũng 1215
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao Phạm Anh Dũng 1243
Gió Đêm Phạm Anh Dũng 1472
Gió Thoảng Phạm Anh Dũng 1267
Giữa Trời Mưa Xa Phạm Anh Dũng 1272
Gọi Mùa Thu Mơ Phạm Anh Dũng 1554
Gọi Nắng Phạm Anh Dũng 1837
Gửi Người Dưới Mộ Phạm Anh Dũng 1626
Hà Nội Mưa Bây Phạm Anh Dũng 1245
Hà Nội Phố Phạm Anh Dũng 1320
Hong Tóc Phạm Anh Dũng 1218
Hư Ảo Trăng Phạm Anh Dũng 1450
Huế Buồn Chi Phạm Anh Dũng 1542
Khúc Tình Ca Của Biển Phạm Anh Dũng 1444
Lại Một Chiếc Lá Rơi Phạm Anh Dũng 1295
Là Khi Em Về Phạm Anh Dũng 1315
Lời Tạ Tình Cho Anh Phạm Anh Dũng 1501
Lối Cũ Chẳng Sao Quên Phạm Anh Dũng 1305
Lối Về Phạm Anh Dũng 1292
Mai Anh Về Phạm Anh Dũng 1266
Mẹ Ru Con Phạm Anh Dũng 2083
Mẹ Vàng Úa Phạm Anh Dũng 1466
Mẹ Về Với Con Phạm Anh Dũng 1713
Mộng Mơ Phạm Anh Dũng 1192
Một Người Phạm Anh Dũng 1136
Mưa Sầu La Seine Phạm Anh Dũng 1208
Mười Lăm Năm Hò Hẹn Phạm Anh Dũng 1249
Mùa Hè Tới Phạm Anh Dũng 1335
Mùa Thu Về Chưa Em Nhĩ Phạm Anh Dũng 1370
Mùa Xuân Anh Yêu Em Phạm Anh Dũng 1457
Mùa Xuân Ngoài Khung Cửa Phạm Anh Dũng 1260
Nắng Lụa Phạm Anh Dũng 1320
Nắng Mùa Phạm Anh Dũng 1230
Nắng Vỡ Ngậm Ngùi Phạm Anh Dũng 1226
Nắng Xuân Xưa Phạm Anh Dũng 1208
Ngày Em Đi Lấy Chồng Phạm Anh Dũng 1659
Nghiêng Phạm Anh Dũng 1180
Người Tranh Thật Hay Mơ Phạm Anh Dũng 1267
Ngủ Đi Em Phạm Anh Dũng 1537
Ngũ Đi Em Phạm Anh Dũng 1242
Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng 1348
Như Đóa Dạ Quỳnh Phạm Anh Dũng 1169
Nước Chảy Qua Cầu Phạm Anh Dũng 1323
Phía Chiều Phạm Anh Dũng 1121
Phiến Đá Phạm Anh Dũng 1254
Quên Phạm Anh Dũng 1174
Quỳnh Giao Phạm Anh Dũng 1477
Quỳnh Hoa Phạm Anh Dũng 1278
Quỳnh Lan Phạm Anh Dũng 1324
Quỳnh Lệ Phạm Anh Dũng 1257
Quỳnh Mơ Phạm Anh Dũng 1212
Quỳnh Như Phạm Anh Dũng 1747
Quỳnh Thi Phạm Anh Dũng 1238
Rằng Xưa Phạm Anh Dũng 1204

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 105 | First | Previous | Next | Last