Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (105 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Thơ Mùa Thu Phạm Anh Dũng 2614
Bên Trời Tháng Bảy Phạm Anh Dũng 1393
Bởi Vì Em Phạm Anh Dũng 1442
Cánh Hoa Hồng Tiền Kiếp Phạm Anh Dũng 1710
Chân Dung Phạm Anh Dũng 1336
Chân Dung Nàng Thơ Phạm Anh Dũng 1348
Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng Phạm Anh Dũng 1455
Chia Nữa Vầng Trăng Phạm Anh Dũng 1732
Cơn Gió Lạ Phạm Anh Dũng 1715
Con Đường Lá Biếc Phạm Anh Dũng 1479
Dạ Quỳnh Hương Phạm Anh Dũng 2223
Đá Vàng Phạm Anh Dũng 1309
Đã Xa Phạm Anh Dũng 1367
Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống Phạm Anh Dũng 1553
Đêm Nguyệt Quỳnh Phạm Anh Dũng 1428
Đưa Người Về Phương Đông Phạm Anh Dũng 1396
Dòng Sông Đứng Lại Phạm Anh Dũng 1382
Dòng Sông Vĩnh Biệt Phạm Anh Dũng 1530
Em Đi Phạm Anh Dũng 1292
Em Đi Rồi ... Hạ Nhớ! Phạm Anh Dũng 1434
Em Về Phạm Anh Dũng 1442
Em-mùa Thu Của Tôi Phạm Anh Dũng 1321
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao Phạm Anh Dũng 1377
Gió Đêm Phạm Anh Dũng 1615
Gió Thoảng Phạm Anh Dũng 1339
Giữa Trời Mưa Xa Phạm Anh Dũng 1353
Gọi Mùa Thu Mơ Phạm Anh Dũng 1666
Gọi Nắng Phạm Anh Dũng 2002
Gửi Người Dưới Mộ Phạm Anh Dũng 1723
Hà Nội Mưa Bây Phạm Anh Dũng 1321
Hà Nội Phố Phạm Anh Dũng 1425
Hong Tóc Phạm Anh Dũng 1282
Hư Ảo Trăng Phạm Anh Dũng 1526
Huế Buồn Chi Phạm Anh Dũng 1655
Khúc Tình Ca Của Biển Phạm Anh Dũng 1571
Lại Một Chiếc Lá Rơi Phạm Anh Dũng 1428
Là Khi Em Về Phạm Anh Dũng 1385
Lời Tạ Tình Cho Anh Phạm Anh Dũng 1578
Lối Cũ Chẳng Sao Quên Phạm Anh Dũng 1411
Lối Về Phạm Anh Dũng 1408
Mai Anh Về Phạm Anh Dũng 1339
Mẹ Ru Con Phạm Anh Dũng 2285
Mẹ Vàng Úa Phạm Anh Dũng 1588
Mẹ Về Với Con Phạm Anh Dũng 1824
Mộng Mơ Phạm Anh Dũng 1267
Một Người Phạm Anh Dũng 1221
Mưa Sầu La Seine Phạm Anh Dũng 1291
Mười Lăm Năm Hò Hẹn Phạm Anh Dũng 1341
Mùa Hè Tới Phạm Anh Dũng 1458
Mùa Thu Về Chưa Em Nhĩ Phạm Anh Dũng 1476
Mùa Xuân Anh Yêu Em Phạm Anh Dũng 1542
Mùa Xuân Ngoài Khung Cửa Phạm Anh Dũng 1380
Nắng Lụa Phạm Anh Dũng 1402
Nắng Mùa Phạm Anh Dũng 1318
Nắng Vỡ Ngậm Ngùi Phạm Anh Dũng 1310
Nắng Xuân Xưa Phạm Anh Dũng 1305
Ngày Em Đi Lấy Chồng Phạm Anh Dũng 1764
Nghiêng Phạm Anh Dũng 1269
Người Tranh Thật Hay Mơ Phạm Anh Dũng 1341
Ngủ Đi Em Phạm Anh Dũng 1638
Ngũ Đi Em Phạm Anh Dũng 1339
Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng 1462
Như Đóa Dạ Quỳnh Phạm Anh Dũng 1266
Nước Chảy Qua Cầu Phạm Anh Dũng 1404
Phía Chiều Phạm Anh Dũng 1186
Phiến Đá Phạm Anh Dũng 1341
Quên Phạm Anh Dũng 1264
Quỳnh Giao Phạm Anh Dũng 1608
Quỳnh Hoa Phạm Anh Dũng 1376
Quỳnh Lan Phạm Anh Dũng 1424
Quỳnh Lệ Phạm Anh Dũng 1335
Quỳnh Mơ Phạm Anh Dũng 1287
Quỳnh Như Phạm Anh Dũng 1844
Quỳnh Thi Phạm Anh Dũng 1319
Rằng Xưa Phạm Anh Dũng 1314

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 105 | First | Previous | Next | Last