Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (105 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Thơ Mùa Thu Phạm Anh Dũng 2468
Bên Trời Tháng Bảy Phạm Anh Dũng 1310
Bởi Vì Em Phạm Anh Dũng 1370
Cánh Hoa Hồng Tiền Kiếp Phạm Anh Dũng 1614
Chân Dung Phạm Anh Dũng 1264
Chân Dung Nàng Thơ Phạm Anh Dũng 1270
Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng Phạm Anh Dũng 1375
Chia Nữa Vầng Trăng Phạm Anh Dũng 1676
Cơn Gió Lạ Phạm Anh Dũng 1608
Con Đường Lá Biếc Phạm Anh Dũng 1424
Dạ Quỳnh Hương Phạm Anh Dũng 2143
Đá Vàng Phạm Anh Dũng 1238
Đã Xa Phạm Anh Dũng 1306
Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống Phạm Anh Dũng 1459
Đêm Nguyệt Quỳnh Phạm Anh Dũng 1347
Đưa Người Về Phương Đông Phạm Anh Dũng 1326
Dòng Sông Đứng Lại Phạm Anh Dũng 1308
Dòng Sông Vĩnh Biệt Phạm Anh Dũng 1459
Em Đi Phạm Anh Dũng 1217
Em Đi Rồi ... Hạ Nhớ! Phạm Anh Dũng 1335
Em Về Phạm Anh Dũng 1363
Em-mùa Thu Của Tôi Phạm Anh Dũng 1233
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao Phạm Anh Dũng 1271
Gió Đêm Phạm Anh Dũng 1501
Gió Thoảng Phạm Anh Dũng 1278
Giữa Trời Mưa Xa Phạm Anh Dũng 1285
Gọi Mùa Thu Mơ Phạm Anh Dũng 1571
Gọi Nắng Phạm Anh Dũng 1858
Gửi Người Dưới Mộ Phạm Anh Dũng 1645
Hà Nội Mưa Bây Phạm Anh Dũng 1257
Hà Nội Phố Phạm Anh Dũng 1335
Hong Tóc Phạm Anh Dũng 1228
Hư Ảo Trăng Phạm Anh Dũng 1466
Huế Buồn Chi Phạm Anh Dũng 1567
Khúc Tình Ca Của Biển Phạm Anh Dũng 1471
Lại Một Chiếc Lá Rơi Phạm Anh Dũng 1318
Là Khi Em Về Phạm Anh Dũng 1328
Lời Tạ Tình Cho Anh Phạm Anh Dũng 1517
Lối Cũ Chẳng Sao Quên Phạm Anh Dũng 1327
Lối Về Phạm Anh Dũng 1315
Mai Anh Về Phạm Anh Dũng 1279
Mẹ Ru Con Phạm Anh Dũng 2121
Mẹ Vàng Úa Phạm Anh Dũng 1480
Mẹ Về Với Con Phạm Anh Dũng 1726
Mộng Mơ Phạm Anh Dũng 1213
Một Người Phạm Anh Dũng 1150
Mưa Sầu La Seine Phạm Anh Dũng 1219
Mười Lăm Năm Hò Hẹn Phạm Anh Dũng 1261
Mùa Hè Tới Phạm Anh Dũng 1358
Mùa Thu Về Chưa Em Nhĩ Phạm Anh Dũng 1381
Mùa Xuân Anh Yêu Em Phạm Anh Dũng 1468
Mùa Xuân Ngoài Khung Cửa Phạm Anh Dũng 1275
Nắng Lụa Phạm Anh Dũng 1332
Nắng Mùa Phạm Anh Dũng 1253
Nắng Vỡ Ngậm Ngùi Phạm Anh Dũng 1245
Nắng Xuân Xưa Phạm Anh Dũng 1221
Ngày Em Đi Lấy Chồng Phạm Anh Dũng 1680
Nghiêng Phạm Anh Dũng 1199
Người Tranh Thật Hay Mơ Phạm Anh Dũng 1283
Ngủ Đi Em Phạm Anh Dũng 1554
Ngũ Đi Em Phạm Anh Dũng 1255
Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng 1361
Như Đóa Dạ Quỳnh Phạm Anh Dũng 1185
Nước Chảy Qua Cầu Phạm Anh Dũng 1338
Phía Chiều Phạm Anh Dũng 1132
Phiến Đá Phạm Anh Dũng 1267
Quên Phạm Anh Dũng 1195
Quỳnh Giao Phạm Anh Dũng 1501
Quỳnh Hoa Phạm Anh Dũng 1291
Quỳnh Lan Phạm Anh Dũng 1348
Quỳnh Lệ Phạm Anh Dũng 1273
Quỳnh Mơ Phạm Anh Dũng 1223
Quỳnh Như Phạm Anh Dũng 1771
Quỳnh Thi Phạm Anh Dũng 1260
Rằng Xưa Phạm Anh Dũng 1218

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 105 | First | Previous | Next | Last