Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (105 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Thơ Mùa Thu Phạm Anh Dũng 2496
Bên Trời Tháng Bảy Phạm Anh Dũng 1338
Bởi Vì Em Phạm Anh Dũng 1388
Cánh Hoa Hồng Tiền Kiếp Phạm Anh Dũng 1646
Chân Dung Phạm Anh Dũng 1282
Chân Dung Nàng Thơ Phạm Anh Dũng 1288
Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng Phạm Anh Dũng 1392
Chia Nữa Vầng Trăng Phạm Anh Dũng 1694
Cơn Gió Lạ Phạm Anh Dũng 1643
Con Đường Lá Biếc Phạm Anh Dũng 1437
Dạ Quỳnh Hương Phạm Anh Dũng 2164
Đá Vàng Phạm Anh Dũng 1258
Đã Xa Phạm Anh Dũng 1324
Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống Phạm Anh Dũng 1481
Đêm Nguyệt Quỳnh Phạm Anh Dũng 1362
Đưa Người Về Phương Đông Phạm Anh Dũng 1342
Dòng Sông Đứng Lại Phạm Anh Dũng 1320
Dòng Sông Vĩnh Biệt Phạm Anh Dũng 1476
Em Đi Phạm Anh Dũng 1238
Em Đi Rồi ... Hạ Nhớ! Phạm Anh Dũng 1370
Em Về Phạm Anh Dũng 1388
Em-mùa Thu Của Tôi Phạm Anh Dũng 1264
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao Phạm Anh Dũng 1304
Gió Đêm Phạm Anh Dũng 1531
Gió Thoảng Phạm Anh Dũng 1305
Giữa Trời Mưa Xa Phạm Anh Dũng 1306
Gọi Mùa Thu Mơ Phạm Anh Dũng 1590
Gọi Nắng Phạm Anh Dũng 1890
Gửi Người Dưới Mộ Phạm Anh Dũng 1665
Hà Nội Mưa Bây Phạm Anh Dũng 1279
Hà Nội Phố Phạm Anh Dũng 1357
Hong Tóc Phạm Anh Dũng 1247
Hư Ảo Trăng Phạm Anh Dũng 1486
Huế Buồn Chi Phạm Anh Dũng 1591
Khúc Tình Ca Của Biển Phạm Anh Dũng 1496
Lại Một Chiếc Lá Rơi Phạm Anh Dũng 1350
Là Khi Em Về Phạm Anh Dũng 1338
Lời Tạ Tình Cho Anh Phạm Anh Dũng 1533
Lối Cũ Chẳng Sao Quên Phạm Anh Dũng 1357
Lối Về Phạm Anh Dũng 1338
Mai Anh Về Phạm Anh Dũng 1292
Mẹ Ru Con Phạm Anh Dũng 2153
Mẹ Vàng Úa Phạm Anh Dũng 1516
Mẹ Về Với Con Phạm Anh Dũng 1749
Mộng Mơ Phạm Anh Dũng 1227
Một Người Phạm Anh Dũng 1170
Mưa Sầu La Seine Phạm Anh Dũng 1240
Mười Lăm Năm Hò Hẹn Phạm Anh Dũng 1279
Mùa Hè Tới Phạm Anh Dũng 1383
Mùa Thu Về Chưa Em Nhĩ Phạm Anh Dũng 1414
Mùa Xuân Anh Yêu Em Phạm Anh Dũng 1486
Mùa Xuân Ngoài Khung Cửa Phạm Anh Dũng 1297
Nắng Lụa Phạm Anh Dũng 1346
Nắng Mùa Phạm Anh Dũng 1272
Nắng Vỡ Ngậm Ngùi Phạm Anh Dũng 1261
Nắng Xuân Xưa Phạm Anh Dũng 1242
Ngày Em Đi Lấy Chồng Phạm Anh Dũng 1702
Nghiêng Phạm Anh Dũng 1223
Người Tranh Thật Hay Mơ Phạm Anh Dũng 1301
Ngủ Đi Em Phạm Anh Dũng 1580
Ngũ Đi Em Phạm Anh Dũng 1284
Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng 1385
Như Đóa Dạ Quỳnh Phạm Anh Dũng 1204
Nước Chảy Qua Cầu Phạm Anh Dũng 1355
Phía Chiều Phạm Anh Dũng 1151
Phiến Đá Phạm Anh Dũng 1289
Quên Phạm Anh Dũng 1223
Quỳnh Giao Phạm Anh Dũng 1531
Quỳnh Hoa Phạm Anh Dũng 1307
Quỳnh Lan Phạm Anh Dũng 1370
Quỳnh Lệ Phạm Anh Dũng 1293
Quỳnh Mơ Phạm Anh Dũng 1236
Quỳnh Như Phạm Anh Dũng 1790
Quỳnh Thi Phạm Anh Dũng 1281
Rằng Xưa Phạm Anh Dũng 1238

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 105 | First | Previous | Next | Last