Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (105 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Thơ Mùa Thu Phạm Anh Dũng 2565
Bên Trời Tháng Bảy Phạm Anh Dũng 1371
Bởi Vì Em Phạm Anh Dũng 1410
Cánh Hoa Hồng Tiền Kiếp Phạm Anh Dũng 1680
Chân Dung Phạm Anh Dũng 1299
Chân Dung Nàng Thơ Phạm Anh Dũng 1321
Chén Rượu Tình Đổ Nghiêng Phạm Anh Dũng 1417
Chia Nữa Vầng Trăng Phạm Anh Dũng 1715
Cơn Gió Lạ Phạm Anh Dũng 1684
Con Đường Lá Biếc Phạm Anh Dũng 1456
Dạ Quỳnh Hương Phạm Anh Dũng 2188
Đá Vàng Phạm Anh Dũng 1286
Đã Xa Phạm Anh Dũng 1346
Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống Phạm Anh Dũng 1509
Đêm Nguyệt Quỳnh Phạm Anh Dũng 1393
Đưa Người Về Phương Đông Phạm Anh Dũng 1370
Dòng Sông Đứng Lại Phạm Anh Dũng 1345
Dòng Sông Vĩnh Biệt Phạm Anh Dũng 1506
Em Đi Phạm Anh Dũng 1266
Em Đi Rồi ... Hạ Nhớ! Phạm Anh Dũng 1402
Em Về Phạm Anh Dũng 1412
Em-mùa Thu Của Tôi Phạm Anh Dũng 1290
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao Phạm Anh Dũng 1341
Gió Đêm Phạm Anh Dũng 1559
Gió Thoảng Phạm Anh Dũng 1324
Giữa Trời Mưa Xa Phạm Anh Dũng 1331
Gọi Mùa Thu Mơ Phạm Anh Dũng 1619
Gọi Nắng Phạm Anh Dũng 1937
Gửi Người Dưới Mộ Phạm Anh Dũng 1698
Hà Nội Mưa Bây Phạm Anh Dũng 1297
Hà Nội Phố Phạm Anh Dũng 1388
Hong Tóc Phạm Anh Dũng 1266
Hư Ảo Trăng Phạm Anh Dũng 1504
Huế Buồn Chi Phạm Anh Dũng 1620
Khúc Tình Ca Của Biển Phạm Anh Dũng 1539
Lại Một Chiếc Lá Rơi Phạm Anh Dũng 1393
Là Khi Em Về Phạm Anh Dũng 1364
Lời Tạ Tình Cho Anh Phạm Anh Dũng 1555
Lối Cũ Chẳng Sao Quên Phạm Anh Dũng 1382
Lối Về Phạm Anh Dũng 1374
Mai Anh Về Phạm Anh Dũng 1319
Mẹ Ru Con Phạm Anh Dũng 2205
Mẹ Vàng Úa Phạm Anh Dũng 1545
Mẹ Về Với Con Phạm Anh Dũng 1786
Mộng Mơ Phạm Anh Dũng 1248
Một Người Phạm Anh Dũng 1196
Mưa Sầu La Seine Phạm Anh Dũng 1264
Mười Lăm Năm Hò Hẹn Phạm Anh Dũng 1307
Mùa Hè Tới Phạm Anh Dũng 1421
Mùa Thu Về Chưa Em Nhĩ Phạm Anh Dũng 1442
Mùa Xuân Anh Yêu Em Phạm Anh Dũng 1509
Mùa Xuân Ngoài Khung Cửa Phạm Anh Dũng 1320
Nắng Lụa Phạm Anh Dũng 1370
Nắng Mùa Phạm Anh Dũng 1291
Nắng Vỡ Ngậm Ngùi Phạm Anh Dũng 1287
Nắng Xuân Xưa Phạm Anh Dũng 1264
Ngày Em Đi Lấy Chồng Phạm Anh Dũng 1727
Nghiêng Phạm Anh Dũng 1246
Người Tranh Thật Hay Mơ Phạm Anh Dũng 1325
Ngủ Đi Em Phạm Anh Dũng 1606
Ngũ Đi Em Phạm Anh Dũng 1316
Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng 1415
Như Đóa Dạ Quỳnh Phạm Anh Dũng 1225
Nước Chảy Qua Cầu Phạm Anh Dũng 1380
Phía Chiều Phạm Anh Dũng 1173
Phiến Đá Phạm Anh Dũng 1315
Quên Phạm Anh Dũng 1248
Quỳnh Giao Phạm Anh Dũng 1563
Quỳnh Hoa Phạm Anh Dũng 1335
Quỳnh Lan Phạm Anh Dũng 1398
Quỳnh Lệ Phạm Anh Dũng 1315
Quỳnh Mơ Phạm Anh Dũng 1254
Quỳnh Như Phạm Anh Dũng 1811
Quỳnh Thi Phạm Anh Dũng 1298
Rằng Xưa Phạm Anh Dũng 1267

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 105 | First | Previous | Next | Last