Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (49 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương 5211
Bài Ca Tuổi Trẻ Phạm Đình Chương 1901
Bài Ngợi Ca Tình Yêu Phạm Đình Chương 1898
Bên Trời Phiêu Lãng Phạm Đình Chương 1658
Buồn Đêm Mưa Phạm Đình Chương 1886
Cho Một Thành Phố Mất Tên Phạm Đình Chương 1545
Dạ Tâm Khúc Phạm Đình Chương 2073
Đến Trường Phạm Đình Chương 1509
Đêm Cuối Cùng Phạm Đình Chương 5199
Đêm Màu Hồng Phạm Đình Chương 2067
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương 2383
Định Mệnh Buồn Phạm Đình Chương 2373
Đón Xuân Phạm Đình Chương 2858
Đợi Chờ Phạm Đình Chương 1835
Đôi Mắt Người Sơn Tay Phạm Đình Chương 5787
Được Mùa Phạm Đình Chương 1623
Hạt Bụi Nào Bay Qua Phạm Đình Chương 1595
Heo May Tình Cũ Phạm Đình Chương 1862
Hò Leo Núi Phạm Đình Chương 1653
Khi Cuộc Tình Đã Chết Phạm Đình Chương 1818
Khi Tôi Chết Sẽ Đêm Tôi Ra Biển Phạm Đình Chương 1747
Khúc Giao Duyên Phạm Đình Chương 1957
Kiếp Cuội Già Phạm Đình Chương 1818
Lá Thư Mùa Xuân Phạm Đình Chương 1843
Lá Thư Người Chiến Sĩ Phạm Đình Chương 1999
Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương 7190
Mắt Buồn Phạm Đình Chương 1939
Màu Kỷ Niệm Phạm Đình Chương 1959
Mộng Dưới Hoa Phạm Đình Chương 18628
Mỗi Độ Xuân Về Phạm Đình Chương 1591
Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phạm Đình Chương 4827
Mười Thương Phạm Đình Chương 3641
Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương 7468
Nhớ Bạn Tri Âm Phạm Đình Chương 1522
Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương 4012
Quê Hương Là Người Đó Phạm Đình Chương 1636
Ra Đi Khi Trời Sáng Phạm Đình Chương 1497
Sáng Rừng Phạm Đình Chương 2591
Sóng Nước Biếc Phạm Đình Chương 2028
Ta Ở Trời Tây Phạm Đình Chương 1657
Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương 5602
Tiếng Dân Chài Phạm Đình Chương 1976
Tiếng Sông Cửu Long Phạm Đình Chương 1616
Tiếng Sông Hồng Phạm Đình Chương 1752
Tiếng Sông Hương Phạm Đình Chương 4773
Trăng Mường Luông Phạm Đình Chương 2253
Trăng Rừng Phạm Đình Chương 1676
Xóm Đêm Phạm Đình Chương 17672
Xuân Tha Hương Phạm Đình Chương 3256

 1 (1 page)
View 1 to 49 of 49 | First | Previous | Next | Last