Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (49 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương 5268
Bài Ca Tuổi Trẻ Phạm Đình Chương 1924
Bài Ngợi Ca Tình Yêu Phạm Đình Chương 1914
Bên Trời Phiêu Lãng Phạm Đình Chương 1674
Buồn Đêm Mưa Phạm Đình Chương 1893
Cho Một Thành Phố Mất Tên Phạm Đình Chương 1555
Dạ Tâm Khúc Phạm Đình Chương 2097
Đến Trường Phạm Đình Chương 1522
Đêm Cuối Cùng Phạm Đình Chương 5239
Đêm Màu Hồng Phạm Đình Chương 2083
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương 2430
Định Mệnh Buồn Phạm Đình Chương 2389
Đón Xuân Phạm Đình Chương 2879
Đợi Chờ Phạm Đình Chương 1855
Đôi Mắt Người Sơn Tay Phạm Đình Chương 5815
Được Mùa Phạm Đình Chương 1638
Hạt Bụi Nào Bay Qua Phạm Đình Chương 1608
Heo May Tình Cũ Phạm Đình Chương 1883
Hò Leo Núi Phạm Đình Chương 1672
Khi Cuộc Tình Đã Chết Phạm Đình Chương 1824
Khi Tôi Chết Sẽ Đêm Tôi Ra Biển Phạm Đình Chương 1768
Khúc Giao Duyên Phạm Đình Chương 1971
Kiếp Cuội Già Phạm Đình Chương 1829
Lá Thư Mùa Xuân Phạm Đình Chương 1860
Lá Thư Người Chiến Sĩ Phạm Đình Chương 2019
Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương 7250
Mắt Buồn Phạm Đình Chương 1956
Màu Kỷ Niệm Phạm Đình Chương 1973
Mộng Dưới Hoa Phạm Đình Chương 18709
Mỗi Độ Xuân Về Phạm Đình Chương 1600
Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phạm Đình Chương 4844
Mười Thương Phạm Đình Chương 3657
Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương 7500
Nhớ Bạn Tri Âm Phạm Đình Chương 1532
Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương 4039
Quê Hương Là Người Đó Phạm Đình Chương 1654
Ra Đi Khi Trời Sáng Phạm Đình Chương 1509
Sáng Rừng Phạm Đình Chương 2604
Sóng Nước Biếc Phạm Đình Chương 2075
Ta Ở Trời Tây Phạm Đình Chương 1678
Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương 5647
Tiếng Dân Chài Phạm Đình Chương 1993
Tiếng Sông Cửu Long Phạm Đình Chương 1642
Tiếng Sông Hồng Phạm Đình Chương 1766
Tiếng Sông Hương Phạm Đình Chương 4818
Trăng Mường Luông Phạm Đình Chương 2271
Trăng Rừng Phạm Đình Chương 1691
Xóm Đêm Phạm Đình Chương 17776
Xuân Tha Hương Phạm Đình Chương 3295

 1 (1 page)
View 1 to 49 of 49 | First | Previous | Next | Last