Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (49 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương 4835
Bài Ca Tuổi Trẻ Phạm Đình Chương 1715
Bài Ngợi Ca Tình Yêu Phạm Đình Chương 1749
Bên Trời Phiêu Lãng Phạm Đình Chương 1517
Buồn Đêm Mưa Phạm Đình Chương 1720
Cho Một Thành Phố Mất Tên Phạm Đình Chương 1440
Dạ Tâm Khúc Phạm Đình Chương 1875
Đến Trường Phạm Đình Chương 1401
Đêm Cuối Cùng Phạm Đình Chương 4959
Đêm Màu Hồng Phạm Đình Chương 1924
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương 2157
Định Mệnh Buồn Phạm Đình Chương 2207
Đón Xuân Phạm Đình Chương 2685
Đợi Chờ Phạm Đình Chương 1680
Đôi Mắt Người Sơn Tay Phạm Đình Chương 5413
Được Mùa Phạm Đình Chương 1454
Hạt Bụi Nào Bay Qua Phạm Đình Chương 1439
Heo May Tình Cũ Phạm Đình Chương 1685
Hò Leo Núi Phạm Đình Chương 1493
Khi Cuộc Tình Đã Chết Phạm Đình Chương 1701
Khi Tôi Chết Sẽ Đêm Tôi Ra Biển Phạm Đình Chương 1571
Khúc Giao Duyên Phạm Đình Chương 1785
Kiếp Cuội Già Phạm Đình Chương 1682
Lá Thư Mùa Xuân Phạm Đình Chương 1676
Lá Thư Người Chiến Sĩ Phạm Đình Chương 1823
Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương 6907
Mắt Buồn Phạm Đình Chương 1790
Màu Kỷ Niệm Phạm Đình Chương 1803
Mộng Dưới Hoa Phạm Đình Chương 18013
Mỗi Độ Xuân Về Phạm Đình Chương 1474
Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phạm Đình Chương 4587
Mười Thương Phạm Đình Chương 3404
Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương 7180
Nhớ Bạn Tri Âm Phạm Đình Chương 1397
Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương 3675
Quê Hương Là Người Đó Phạm Đình Chương 1512
Ra Đi Khi Trời Sáng Phạm Đình Chương 1376
Sáng Rừng Phạm Đình Chương 2438
Sóng Nước Biếc Phạm Đình Chương 1822
Ta Ở Trời Tây Phạm Đình Chương 1457
Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương 5229
Tiếng Dân Chài Phạm Đình Chương 1816
Tiếng Sông Cửu Long Phạm Đình Chương 1464
Tiếng Sông Hồng Phạm Đình Chương 1590
Tiếng Sông Hương Phạm Đình Chương 4429
Trăng Mường Luông Phạm Đình Chương 2063
Trăng Rừng Phạm Đình Chương 1539
Xóm Đêm Phạm Đình Chương 16373
Xuân Tha Hương Phạm Đình Chương 3041

 1 (1 page)
View 1 to 49 of 49 | First | Previous | Next | Last