Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (49 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương 5016
Bài Ca Tuổi Trẻ Phạm Đình Chương 1795
Bài Ngợi Ca Tình Yêu Phạm Đình Chương 1814
Bên Trời Phiêu Lãng Phạm Đình Chương 1582
Buồn Đêm Mưa Phạm Đình Chương 1772
Cho Một Thành Phố Mất Tên Phạm Đình Chương 1489
Dạ Tâm Khúc Phạm Đình Chương 1965
Đến Trường Phạm Đình Chương 1445
Đêm Cuối Cùng Phạm Đình Chương 5065
Đêm Màu Hồng Phạm Đình Chương 1977
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương 2263
Định Mệnh Buồn Phạm Đình Chương 2298
Đón Xuân Phạm Đình Chương 2756
Đợi Chờ Phạm Đình Chương 1746
Đôi Mắt Người Sơn Tay Phạm Đình Chương 5581
Được Mùa Phạm Đình Chương 1538
Hạt Bụi Nào Bay Qua Phạm Đình Chương 1505
Heo May Tình Cũ Phạm Đình Chương 1756
Hò Leo Núi Phạm Đình Chương 1565
Khi Cuộc Tình Đã Chết Phạm Đình Chương 1749
Khi Tôi Chết Sẽ Đêm Tôi Ra Biển Phạm Đình Chương 1650
Khúc Giao Duyên Phạm Đình Chương 1854
Kiếp Cuội Già Phạm Đình Chương 1745
Lá Thư Mùa Xuân Phạm Đình Chương 1748
Lá Thư Người Chiến Sĩ Phạm Đình Chương 1901
Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương 7044
Mắt Buồn Phạm Đình Chương 1849
Màu Kỷ Niệm Phạm Đình Chương 1875
Mộng Dưới Hoa Phạm Đình Chương 18358
Mỗi Độ Xuân Về Phạm Đình Chương 1522
Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phạm Đình Chương 4707
Mười Thương Phạm Đình Chương 3521
Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương 7277
Nhớ Bạn Tri Âm Phạm Đình Chương 1444
Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương 3819
Quê Hương Là Người Đó Phạm Đình Chương 1562
Ra Đi Khi Trời Sáng Phạm Đình Chương 1434
Sáng Rừng Phạm Đình Chương 2506
Sóng Nước Biếc Phạm Đình Chương 1913
Ta Ở Trời Tây Phạm Đình Chương 1526
Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương 5376
Tiếng Dân Chài Phạm Đình Chương 1883
Tiếng Sông Cửu Long Phạm Đình Chương 1529
Tiếng Sông Hồng Phạm Đình Chương 1655
Tiếng Sông Hương Phạm Đình Chương 4571
Trăng Mường Luông Phạm Đình Chương 2138
Trăng Rừng Phạm Đình Chương 1607
Xóm Đêm Phạm Đình Chương 17238
Xuân Tha Hương Phạm Đình Chương 3125

 1 (1 page)
View 1 to 49 of 49 | First | Previous | Next | Last