Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (91 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2650
Áo Đêm Thụy Mi 1114
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3083
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 4986
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 22963
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7229
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4302
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 1999
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1842
Chán Thụy Mi 1144
Chiều Đông Thụy Mi 1057
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3932
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1886
Cho Bớt Đi Buồn Phiền Trần Thụy Minh 988
Chừng Như Thụy Mi 1055
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4787
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2039
Dấu Yêu Tôi Thụy Mi 1100
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2293
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3742
Em Vẫn Đó Thụy Mi 1208
Em Về Chỉ Để Xa Tôi Thụy Mi 1464
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2368
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3464
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1840
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2076
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2633
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2880
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2083
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2285
Hát Mừng Ngày Vui Trần Thụy Minh 1438
Hát Mừng Ngày Xuân Trần Thụy Minh 1314
Hóa Thân Thụy Mi 1073
Kỷ Niệm Một Cuộc Tình Trần Thụy Minh 888
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2293
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3186
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2831
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2591
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3190
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1567
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5367
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3597
Một Lần Thụy Mi 1129
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1797
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1745
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2066
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1762
Mùa Thu Bergen Trần Thụy Minh 837
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3930
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2016
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3651
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2445
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1760
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1613
Những Vết Chùng Thụy Mi 1221
Níu Lấy Đời Nhau Thụy Mi 1100
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7355
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1835
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13752
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4540
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2211
Paris Ngô Thụy Miên 1554
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6915
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6190
Rơi Thụy Mi 1091
Say Khúc Dương Cầm Trần Thụy Minh 831
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1772
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1956
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6544
Thiên Thần Thụy Mi 1112
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2018
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1911
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2304
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1613
Tiếng Yêu Thụy Mi 1055

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 91 | First | Previous | Next | Last