Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (91 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2668
Áo Đêm Thụy Mi 1122
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3099
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 5018
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 23028
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7291
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4321
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 2017
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1857
Chán Thụy Mi 1150
Chiều Đông Thụy Mi 1064
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 3972
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 1901
Cho Bớt Đi Buồn Phiền Trần Thụy Minh 996
Chừng Như Thụy Mi 1108
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 4832
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2061
Dấu Yêu Tôi Thụy Mi 1115
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2310
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3778
Em Vẫn Đó Thụy Mi 1221
Em Về Chỉ Để Xa Tôi Thụy Mi 1479
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2420
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3493
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1857
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2091
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2645
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 2899
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2099
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2306
Hát Mừng Ngày Vui Trần Thụy Minh 1461
Hát Mừng Ngày Xuân Trần Thụy Minh 1330
Hóa Thân Thụy Mi 1087
Kỷ Niệm Một Cuộc Tình Trần Thụy Minh 899
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2325
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3206
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2842
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2642
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3210
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1582
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5431
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3611
Một Lần Thụy Mi 1146
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1810
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1757
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2085
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1777
Mùa Thu Bergen Trần Thụy Minh 852
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 3953
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2032
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3673
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2470
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1782
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1631
Những Vết Chùng Thụy Mi 1238
Níu Lấy Đời Nhau Thụy Mi 1110
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7388
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1851
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 13853
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4575
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2227
Paris Ngô Thụy Miên 1562
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 6942
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6245
Rơi Thụy Mi 1101
Say Khúc Dương Cầm Trần Thụy Minh 839
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1788
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 1981
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6561
Thiên Thần Thụy Mi 1131
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2034
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 1924
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2321
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1620
Tiếng Yêu Thụy Mi 1068

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 91 | First | Previous | Next | Last