Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10071
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3264
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3038
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1821
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2517
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 1949
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6396
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 1937
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1846
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1695
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2182
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3104
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 1907
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3162
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 1955
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 1921
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1582
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1654
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 2900
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3629
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1807
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 1890
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3655
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1737
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1725
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1508
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2218
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 1866
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2012
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2412
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1799
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4344
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 1865
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1516
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1750
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1564
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6147
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3161
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1638
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2140
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1798
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4251
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3406
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2547
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1795
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 1979
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1540
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1548
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1545
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1657
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2374
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2048
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1570
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 1928
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 1869
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1714
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1787
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1634
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 1933
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1779
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2272
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2252
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2112
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1775
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 1849
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3048
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 3734
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1685
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3531
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 2913
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1683
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 1838
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1690
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 1931

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last