Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10152
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3304
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3086
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1866
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2557
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 1979
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6475
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 1961
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1872
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1719
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2224
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3171
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 1942
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3219
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 1990
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 1954
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1619
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1701
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 2945
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3671
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1838
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 1939
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3722
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1763
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1757
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1535
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2260
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 1894
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2061
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2459
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1832
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4394
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 1904
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1542
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1792
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1600
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6368
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3207
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1668
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2183
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1842
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4300
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3460
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2595
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1842
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2013
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1577
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1587
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1571
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1694
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2411
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2078
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1588
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 1972
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 1920
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1754
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1821
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1678
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 1978
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1811
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2332
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2299
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2162
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1803
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 1894
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3109
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 3781
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1728
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3584
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 2951
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1721
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 1876
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1735
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 1975

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last