Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10511
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3560
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3332
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 2034
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2747
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 2143
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6778
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 2108
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 2031
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1851
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2451
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3367
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 2110
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3431
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 2175
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 2137
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1771
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1897
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 3267
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3853
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1975
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 2141
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3998
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1915
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1956
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1652
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2397
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 2054
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2295
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2707
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2004
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4651
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 2100
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1683
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1969
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1744
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6851
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3547
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1844
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2353
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 2020
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4591
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3663
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2836
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 2033
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2192
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1693
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1775
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1680
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1881
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2568
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2199
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1695
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 2248
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 2095
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1922
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1981
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1874
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 2181
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1993
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2573
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2496
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2366
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1982
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 2080
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3411
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 4080
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1901
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3856
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 3169
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1898
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 2062
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1926
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 2206

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last