Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10404
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3449
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3274
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1991
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2695
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 2106
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6713
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 2075
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1983
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1818
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2386
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3314
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 2057
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3363
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 2120
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 2078
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1749
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1846
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 3153
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3800
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1935
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 2090
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3948
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1870
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1913
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1624
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2368
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 2021
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2210
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2634
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1962
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4599
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 2044
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1650
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1917
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1702
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6760
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3458
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1779
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2304
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1977
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4503
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3614
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2766
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1990
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2146
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1657
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1730
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1654
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1814
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2524
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2177
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1673
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 2165
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 2053
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1872
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1941
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1819
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 2134
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1953
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2516
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2449
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2303
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1929
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 2044
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3293
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 4009
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1866
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3810
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 3106
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1855
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 2029
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1860
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 2137

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last