Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10204
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3332
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3125
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1893
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2587
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 2002
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6535
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 1986
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1891
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1737
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2257
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3207
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 1969
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3258
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 2020
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 1981
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1644
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1729
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 2990
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3711
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1853
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 1963
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3791
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1780
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1784
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1552
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2283
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 1917
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2090
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2490
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1852
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4426
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 1943
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1567
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1821
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1622
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6464
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3265
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1690
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2209
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1867
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4347
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3490
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2628
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1868
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2035
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1594
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1607
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1588
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1719
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2433
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2098
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1605
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 2011
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 1944
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1783
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1841
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1705
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 2010
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1839
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2374
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2333
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2192
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1829
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 1921
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3150
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 3832
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1751
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3624
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 2975
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1749
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 1906
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1760
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 2011

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last