Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10358
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3416
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3243
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1969
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2675
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 2084
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6680
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 2058
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1965
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1811
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2362
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3286
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 2039
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3344
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 2101
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 2063
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1733
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1821
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 3105
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3786
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1921
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 2071
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3908
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1860
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1883
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1607
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2348
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 1999
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2187
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2605
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1934
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4557
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 2024
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1633
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1898
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1683
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6723
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3416
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1760
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2281
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1956
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4467
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3586
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2723
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1958
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2122
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1646
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1703
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1640
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1788
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2503
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2163
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1662
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 2101
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 2028
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1848
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1921
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1802
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 2112
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1931
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2489
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2426
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2272
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1906
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 2021
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3254
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 3971
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1839
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3769
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 3072
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1833
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 2005
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1841
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 2110

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last