Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10030
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3246
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3019
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 1802
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2499
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 1935
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6361
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 1921
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 1834
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1685
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2167
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3077
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 1892
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3140
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 1930
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 1907
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1571
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1640
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 2875
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3608
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 1796
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 1879
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 3617
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1720
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 1707
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1496
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2192
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 1857
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 1989
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2394
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 1783
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4319
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 1850
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1499
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 1731
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1551
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6046
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3136
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1622
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2123
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 1782
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4229
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3383
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2534
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 1773
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 1963
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1527
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1534
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1528
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1638
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2352
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2037
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1563
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 1904
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 1849
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1700
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 1774
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1612
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 1916
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 1767
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2252
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2233
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2089
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 1764
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 1832
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3014
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 3710
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1675
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3498
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 2889
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1664
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 1820
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1673
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 1915

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last