Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1712
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2727
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4942
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2167
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2283
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1608
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1444
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1617
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1937
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1537
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1690
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1480
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1619
Giận Hờn Từ Công Phụng 2008
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7310
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3232
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1393
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1387
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1406
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2193
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1506
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1313
Lời Cuối Từ Công Phụng 1690
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1373
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2956
Mây Hồng Từ Công Phụng 1581
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2473
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1381
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1424
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1611
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1338
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3261
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3868
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2543
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1572
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1455
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1478
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1588
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1746
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1712
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1783
Ơn Em Từ Công Phụng 1920
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1657
Rời Nhau Từ Công Phụng 1405
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1525
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1573
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6221
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5353
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3352
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1585
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1356
Từ Khúc Từ Công Phụng 1375
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2788
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1527
Vào Mưa Từ Công Phụng 1386
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1721
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1257
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1672

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last