Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1777
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2799
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5119
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2283
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2372
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1698
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1552
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1707
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 2029
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1641
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1784
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1581
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1704
Giận Hờn Từ Công Phụng 2104
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7555
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3315
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1452
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1461
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1483
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2262
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1584
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1409
Lời Cuối Từ Công Phụng 1777
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1431
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3065
Mây Hồng Từ Công Phụng 1662
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2565
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1446
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1505
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1687
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1406
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3372
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 4026
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2695
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1655
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1511
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1569
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1658
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1824
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1800
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1873
Ơn Em Từ Công Phụng 2007
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1735
Rời Nhau Từ Công Phụng 1473
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1622
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1689
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6434
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5503
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3475
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1665
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1444
Từ Khúc Từ Công Phụng 1441
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2913
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1620
Vào Mưa Từ Công Phụng 1494
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1791
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1335
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1768

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last