Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1718
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2731
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4959
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2176
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2289
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1617
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1450
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1623
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1943
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1542
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1702
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1488
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1625
Giận Hờn Từ Công Phụng 2015
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7334
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3240
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1397
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1392
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1411
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2198
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1513
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1320
Lời Cuối Từ Công Phụng 1696
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1376
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2964
Mây Hồng Từ Công Phụng 1589
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2482
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1384
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1433
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1614
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1342
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3274
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3893
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2557
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1579
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1459
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1484
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1593
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1755
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1719
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1792
Ơn Em Từ Công Phụng 1935
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1662
Rời Nhau Từ Công Phụng 1411
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1529
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1582
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6256
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5369
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3360
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1592
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1363
Từ Khúc Từ Công Phụng 1380
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2799
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1533
Vào Mưa Từ Công Phụng 1396
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1728
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1262
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1677

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last