Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1756
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2779
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5058
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2254
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2343
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1677
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1528
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1681
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1995
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1608
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1759
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1556
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1679
Giận Hờn Từ Công Phụng 2077
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7503
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3288
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1432
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1434
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1458
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2239
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1561
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1381
Lời Cuối Từ Công Phụng 1754
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1411
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3040
Mây Hồng Từ Công Phụng 1639
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2536
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1422
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1479
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1664
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1388
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3348
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3988
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2651
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1633
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1495
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1544
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1638
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1802
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1775
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1851
Ơn Em Từ Công Phụng 1984
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1716
Rời Nhau Từ Công Phụng 1454
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1586
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1653
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6394
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5468
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3434
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1640
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1413
Từ Khúc Từ Công Phụng 1419
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2876
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1595
Vào Mưa Từ Công Phụng 1464
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1771
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1315
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1741

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last