Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1835
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2866
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5260
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2354
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2424
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1759
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1630
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1770
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 2115
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1710
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1868
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1667
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1766
Giận Hờn Từ Công Phụng 2187
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7721
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3444
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1489
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1512
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1548
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2318
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1658
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1477
Lời Cuối Từ Công Phụng 1831
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1465
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3137
Mây Hồng Từ Công Phụng 1714
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2635
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1518
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1595
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1744
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1454
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3441
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 4105
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2791
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1704
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1563
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1619
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1709
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1886
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1865
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1931
Ơn Em Từ Công Phụng 2073
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1793
Rời Nhau Từ Công Phụng 1543
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1721
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1778
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6619
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5557
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3536
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1734
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1497
Từ Khúc Từ Công Phụng 1476
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 3019
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1688
Vào Mưa Từ Công Phụng 1568
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1873
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1369
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1828

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last