Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1654
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2667
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4802
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2098
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2224
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1554
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1401
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1574
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1883
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1480
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1646
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1427
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1548
Giận Hờn Từ Công Phụng 1943
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7175
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3165
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1333
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1340
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1355
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2140
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1460
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1246
Lời Cuối Từ Công Phụng 1640
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1330
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2874
Mây Hồng Từ Công Phụng 1536
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2401
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1320
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1378
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1564
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1306
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3158
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3783
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2444
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1526
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1413
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1434
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1532
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1686
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1658
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1735
Ơn Em Từ Công Phụng 1868
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1609
Rời Nhau Từ Công Phụng 1353
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1466
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1511
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6061
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5255
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3262
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1520
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1297
Từ Khúc Từ Công Phụng 1344
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2717
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1474
Vào Mưa Từ Công Phụng 1330
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1677
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1207
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1617

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last