Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1630
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2649
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4758
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2074
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2203
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1542
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1386
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1557
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1865
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1467
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1626
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1412
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1531
Giận Hờn Từ Công Phụng 1925
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7145
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3146
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1319
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1321
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1343
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2122
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1442
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1234
Lời Cuối Từ Công Phụng 1629
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1317
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2854
Mây Hồng Từ Công Phụng 1521
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2387
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1307
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1361
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1542
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1297
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3135
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3749
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2418
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1515
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1401
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1422
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1522
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1673
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1641
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1718
Ơn Em Từ Công Phụng 1856
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1589
Rời Nhau Từ Công Phụng 1333
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1451
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1490
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6023
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5229
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3239
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1496
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1284
Từ Khúc Từ Công Phụng 1336
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2694
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1464
Vào Mưa Từ Công Phụng 1313
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1662
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1193
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1601

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last