Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1738
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2753
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5000
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2223
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2315
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1648
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1487
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1650
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1964
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1569
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1732
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1521
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1648
Giận Hờn Từ Công Phụng 2042
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7412
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3262
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1412
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1412
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1437
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2219
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1536
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1357
Lời Cuối Từ Công Phụng 1718
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1391
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3006
Mây Hồng Từ Công Phụng 1613
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2508
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1400
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1453
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1638
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1366
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3310
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3928
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2596
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1605
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1478
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1511
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1614
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1776
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1743
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1816
Ơn Em Từ Công Phụng 1959
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1681
Rời Nhau Từ Công Phụng 1428
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1554
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1615
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6315
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5400
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3387
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1621
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1381
Từ Khúc Từ Công Phụng 1398
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2835
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1559
Vào Mưa Từ Công Phụng 1435
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1748
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1291
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1710

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last