Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1798
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2824
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5169
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2309
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2392
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1714
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1578
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1729
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 2057
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1661
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1810
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1605
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1724
Giận Hờn Từ Công Phụng 2132
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7602
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3333
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1466
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1480
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1502
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2284
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1608
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1439
Lời Cuối Từ Công Phụng 1794
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1438
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3095
Mây Hồng Từ Công Phụng 1678
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2585
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1470
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1529
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1701
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1424
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3401
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 4058
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2727
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1666
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1520
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1587
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1678
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1841
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1823
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1888
Ơn Em Từ Công Phụng 2035
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1760
Rời Nhau Từ Công Phụng 1486
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1642
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1732
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6487
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5524
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3500
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1696
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1463
Từ Khúc Từ Công Phụng 1455
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2950
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1641
Vào Mưa Từ Công Phụng 1515
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1813
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1348
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1784

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last