Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1695
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2710
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4894
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2141
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2265
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1589
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1429
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1605
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1915
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1516
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1678
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1466
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1601
Giận Hờn Từ Công Phụng 1988
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7260
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3209
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1375
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1374
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1389
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2178
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1492
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1290
Lời Cuối Từ Công Phụng 1668
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1356
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2926
Mây Hồng Từ Công Phụng 1567
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2436
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1357
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1411
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1597
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1330
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3220
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3830
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2509
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1553
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1443
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1463
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1569
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1730
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1699
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1772
Ơn Em Từ Công Phụng 1905
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1647
Rời Nhau Từ Công Phụng 1393
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1505
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1551
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6156
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5319
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3313
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1564
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1336
Từ Khúc Từ Công Phụng 1366
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2772
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1508
Vào Mưa Từ Công Phụng 1372
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1705
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1244
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1657

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last