Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1671
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2690
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 4841
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2115
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2241
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1572
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1415
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1587
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 1896
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1495
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1660
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1448
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1574
Giận Hờn Từ Công Phụng 1962
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7214
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3185
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1349
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1354
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1371
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2156
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1474
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1258
Lời Cuối Từ Công Phụng 1651
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1340
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 2890
Mây Hồng Từ Công Phụng 1551
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2415
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1333
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1392
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1580
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1315
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3188
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 3809
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2468
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1535
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1431
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1448
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1550
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1701
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1681
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 1754
Ơn Em Từ Công Phụng 1883
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1629
Rời Nhau Từ Công Phụng 1369
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1486
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1528
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6099
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5281
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3282
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1541
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1315
Từ Khúc Từ Công Phụng 1353
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 2746
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1487
Vào Mưa Từ Công Phụng 1347
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1690
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1219
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1634

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last