Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

10172 Views


Tại Sao


Tác giả: Trịnh Lam

Thì anh muốn nói xin lỗi với em

Tại anh yếu đuối không ngăn được trái tim khờ dại

Và anh xin hứa sẽ cố lánh xa

Để giữa đôi ta đôi đường cách xaEm, tại sao em muốn chia tay

khi tình ta chưa bắt đầu

Em, tại sao em muốn xa anh

khi ta chưa gần nhau

Tại sao em nỡ lìa xa

Để đêm thao thức mình taAnh, tại anh không dám trao em

ân tình anh bao trái ngang

Anh, nhiều lần muốn nói yêu em

Nhưng không thành câu

Tại anh không muốn ngày mai

Mình sẽ oán trách tình nhauHãy để hai tâm hồn

Được gần với nhau

Thêm một giây

Vì nếu ngày mai em rời khuất xa

Sau ngàn mâyTình anh muớn nói ... ...Hãy để hai tâm hồn

Được gần với nhau

Thêm một giây

Vì nếu ngày mai em rời khuất xa

Sau ngàn mâyTình anh muớn nói ... ...

Submited by nguyenvq

Related Videos for Tại Sao