Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1389 Views


Tan Vỡ


Tác giả: Nhật Vũ

người đi từ thuở xa vời ấy
tiếng mưa hiu hắt những lời quên
một cõi hồn đau còn khơi dậy
soi bóng trăng thanh lặng bên thềm

ơi những hồi chuông vọng âm về
reo ngàn thanh sắc từng cung bậc
như nỗi oan tình lên tiếng nấc
một nửa đời qua vẫn tỉnh mê

còn chút hương trầm thơm mộng cũ
nuôi cõi điêu tàn trong ước mơ
đàn rung phím nhạc giây chùng nhớ
người cuối chân mây gió bụi mờ

thì thôi giữ lại cuộc tình phai
bài thơ chưa gửi làm kỷ vật
lời yêu chưa ngỏ tình xa khuất
hồn bỗng chìm theo chiếc lá baỵ

Related Videos for Tan Vỡ