Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1147 Views


Như Cơn Mưa Đi Mãi


Tác giả: Bảo Chấn

Khi mưa rơi rơi xuống
Giọt giọt buồn êm ái
Tôi đi tôi đi đi mãi
Dưới cơn mưa âm thầm
Anh đi qua thôi dù anh ghé
Như trong cơn mưa nụ hoa hé
Anh đi qua thôi đi mãi
Suốt một đời tìm hoài

Mưa ơi mưa mãi không ngừng rơi
Ôi sao anh không nói câu vội vàng
i qua thôi bóng dáng anh yêu
Sao tôi vẫn mơ hằng đêm
Mơ đi bên anh dưới cơn mưa nào
Tay trong tay nghe tiếng mưa rơi
Tiếng mưa rơi nói câu chuyện tình


Related Videos for Như Cơn Mưa Đi Mãi