Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1675 Views


Vết Sẹo Thời Gian


Tác giả: Chưa Biết

Vết Sẹo thời Gian
Lần tìm về quá khứ
Ta, ngỡ mình ngu si
Đảo quanh vòng thực tại
Ta, rối loạn tâm tri

Đêm nằm ôm cõi nhớ
Gục đầu giữa tâm linh
Mắt môi xưa tự lự
Ẩn hiện trong vô hình

Em đến không lời hẹn
Ra đi chẳng giã từ
Ta, thằng khờ cuồng nhiệt
Gánh trái tim đui mù

Tình em là nhát chém
Rỉ máu chuỗi ngày xanh
Mũi kim đong ngày tháng
Vết sẹo thời gian anh

Related Videos for Vết Sẹo Thời Gian