Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

7093 Views


Bởi Tin Lời Thề 2


Tác giả: Chưa Biết

Mới hôm qua còn nghe tiếng cười ấm êm

bổng hôm nay lạnh lùng cách xa

mới hôm qua ngọt ngào em nói

lời thề hứa chỉ có mỗi tôi bên đờiMấy ai vui được khi chữ tình dỡ dang

thế sao em lại vui hỡi em?

đớn đau hơn vì em nỡ nói

lời cay đắng đến tay cho tôi đau lòng

chua chát tình ngườiBiết thế ngày xưa tôi đừng tin

chớ nên vội tin vào lời thề

lời thề đâu bằng câu thủy chung

tình yêu sống trọn đời nhau

bởi tin lời em tôi đã mang

trái tim đời tôi trao về em

để hôm nay tôi vì em tim nát tanBiết thế ngày xưa tôi đừng yêu

chớ nên vội yêu người phụ tình

thề làm chi rồi em cũng đi

rồi em cũng xa đời tôi

ở bên đời ai em có hay

trái tim của tôi đang vụng vỡ

từng năm tháng bởi tin lời thề em ....Submited by y_a_m_e

Related Videos for Bởi Tin Lời Thề 2