Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1173 Views


Nhà Em


Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Phải vì anh đến tìm em, mà cây cầu rẽ đôi thành chữ y
Dòng sông ơi có nhắn điều gì mà sao con sóng thoát về phía anh
Nhà em ở cạnh dòng sông, có ao rau muống mặt trông lên trời
Đường đi sao cứ chơi vơi như câu anh nói ngập ngừng rồi thôi
Nhà em khó quá chao ôi mà cây cầu lai rẽ đôi thế này
Nhà em cũng có đâu xa, trong chữ viết tắt y hoa (Y) chữ gì

Related Videos for Nhà Em