Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

29432 Views


Cạm Bẫy Tình Yêu


Tác giả: Chưa Biết

Đừng tin vào lời ong bướm

Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu

Đừng theo phũ phiếm xa hoa

Đừng gieo nên tội, là kẽ bạc tìnhLàm sao ở đời biết truớc

Ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu

Lòng người đổi trắng thay đen

Vì sao em lại, làm kiếp đa tìnhGiống như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian

Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt

Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi

Nào ngờ đâu sự thật quá đắng cayQuay về đi về đi em hởi

Em đã sai hãy làm lại từ đâu

Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi

Dù cho em đã chọn sai con đườngSubmited by kiđoz

Related Videos for Cạm Bẫy Tình Yêu