Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

971 Views


Mưa Đêm Trên Sông Vường


Tác giả: Vũ Hữu Toàn

Đêm nghe tiếng bụi ngàn
Đêm hoang gió luồng ngang
Đêm bão tố dâng tràn
Đêm như tiếng thở than

Mưa trên mái rộn ràng
Mưa rơi ấm mộng đan
Mưa tí tách cung đàn
Mưa tươi mát trần gian

Nghe thiên khúc nghê thường
Nghe chân bước bờ thương
Nghe nhung nhớ sông Mường
Nghe thánh thoát trầm hương

Mai tóc trắng sương trời
Mai trôi gió ngàn khơi
Mai rũ rượi góc đời
Mai yên giấc cuộc chơi

Related Videos for Mưa Đêm Trên Sông Vường