Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1585 Views


Nếu Mai Này


Tác giả: Lê Dinh

Nếu mai em chết xin anh đừng buồn đừng nhớ nghe anh
Xin anh đừng đừng thương đừng tiếc
Và đừng than đừng khóc.

Nếu mai em chết một chiếc xe tang
Ngựa kéo đi trên con đường dài hàng me đổ lá
Xưa mình vẫn lang thang.

ĐK:

Đừng xin anh đừng đốt nén nhang thơm
Để mình em lạnh với trăng thanh
Và đừng xin anh đừng làm mộ bia đá
Cho hồn em nhẹ bước đêm sương
Để được nghe tiếng dế canh trường
Khi trời mưa tê tái nghe gió lạnh bên ngoàị

Nếu mai em chết xin anh đừng tìm vào nghĩa trang xưa
Xin anh đừng vờ thương người cũ
Đặt vòng hoa tưởng nhớ.

Nếu mai em chết đừng quấn khăn tang
Để lãng quên duyên ban đầu
Để hồn em được ngủ yên một giấc thiên thu ...!!!!


Related Videos for Nếu Mai Này