Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

956 Views


Hỏi Em


Tác giả: Đức Quỳnh

Em ơi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây
Cho anh hỏi nhỏ câu này
Em có nhớ chúng mình yêu nhau từ ngày tháng mấy
Có phải từ một đêm mùa Xuân trở mình không?
Có phải từ một sáng mùa Đông nghe gió heo may
Có phải từ một trưa mùa Thu mây giăng đầu ngõ?
Có phải từ một tối mùa Hè đom đóm thi nhau bay

Sao mà anh không nhớ?
Sao mà anh không nhớ?
Có phải vì có em hôm nay
Có phải vì có em hôm nay
Có phải vì có em hôm nay
Nên thời gian say
Say đôi môi, hôn đôi môi
Say đôi bàn tay trong đôi bàn tay

Em ơi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây
Cho anh hỏi nhỏ câu này
Khi nào thôi yêu nhau em nhỉ!
Khi đôi bàn tay không còn trong đôi bàn tay

Related Videos for Hỏi Em