Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1164 Views


Nỗi Buồn


Tác giả: Nhật Vũ

1.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Dưng không len lén đi vào đời anh
Nỗi buồn đến và đi nhanh
Sao còn vương lại trong anh chút sầu

2.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Khi không mang đến khổ đau ngậm ngùi
Nỗi buồn xé nát tim côi
Khi nghe em báo tin vui lấy chồng

3.
Nỗi buồn này
Em biết khổng
Tưởng chừng như đá
Nhẹ nhàng như tơ
Nỗi buồn đẹp tựa bài thơ
Bài thơ nhung nhớ mang mang nỗi sầu

4.
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu
Khi không em đến tô màu tình xanh
Bây giờ tình đã xây thành
Người đi, kẻ ở tình anh càng buồn .

Related Videos for Nỗi Buồn