Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1381 Views


Xa Cách Muôn Trùng


Tác giả: Thẩm Oánh

Xa cách nhau muôn trùng
Lòng hoài dâng nhớ nhung
Ai bước đi dùng dằng
Ai sắt se tơ lòng
Trời vương áng mây sầu
Hồn quyên bay về đâủ
tay nắm tay, chân rời bước, bùi ngùi xót xa lòng nhau
Ôi, sắt se tơ lòng
Người về mang nhớ mong
Trông bóng nhau dần khuất
Xa cách nhau muôn trùng
Bên cầu tơ liễu vương hai bóng đau thương
Gió ru cành than khóc trong chiều sương
Sông nước như làm thinh
Áng mây vô tình, thướt tha lướt trôi vờn nước non xanh
Bao giấc mơ từ xưa tan rồi!
Tìm kiếm đâu giờ giây phút vuỉ
Một người hoài trông
Một người hoài khuất
Xa xa sương mờ mịt rơi


Related Videos for Xa Cách Muôn Trùng