Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1008 Views


Nắng Hạ Mưa Buồn


Tác giả: Anh Việt Thanh

Lối em đi có nắng
lối ta về gió mưa
con đường dài đăng đẳng
lối nào về chốn xưa

Em vui em cứ vui
ta buồn ta vẫn buồn
tình nào đâu biết đợi
lời như gió qua truông

Em đi em hãy đi
ta về ta sẽ về
dù mưa hay dù nắng
bước nào cũng lê thê

Xa nhau ta đã xa
quên ta em cứ quên
em theo trời nắng Hạ
ta mưa – đã thành quen..

Related Videos for Nắng Hạ Mưa Buồn