Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1622 Views


Say Vũ Trường


Tác giả: Chưa Biết

Anh say sưa tiếng Nguyệt Cầm réo rắt
Mà ngỡ mình lạc vào cõi Hư Vô
Vẫn biết đời không mãi chỉ là mơ
Em cứ để anh lang thang vườn mộng

Boston, Slow dập dìu ngàn cánh Phượng
''Các anh đi ngày ấy đã xa rồí' (*)
Boléro ! ra sàn nhảy em ơi !
Cha cha cha . . . này đây ''Tình'' Văn Phụng


Related Videos for Say Vũ Trường