Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1588 Views


Ngày Vui Qua Mau


Tác giả: Mai Anh Tuấn

Bạn từ bên ấy, đến thăm chiều nay
Hành trang khoác vai, từ hai chuyến bay đường mây tìm lối
Bạn từ bên ấy, ghé thăm vài hôm
Từ lâu nhắc luôn cùng vui với nhau dăm ngày hợp tan

Từng đêm tiếng ca tiếng đàn nhặt khoan
Bạn xa đến thăm mang nhiều lưu luyến
Con tim vẫn sôi như ngày thanh xuân
Và ta bẵng quên sẽ về một ngày

Thành phố đón người âm thầm
Cuối thu trời mãi lạnh căm
Chiều xám không màu nắng hồng
Hàng cây sáng lên đón mừng
Bạn từ bên ấy bước lên đầu non
Thành phố dưới chân mời ai ghé thăm về qua lần nữa

Bạn từ bên ấy đến đây bỏ quên
Một khuy áo đan, còn say vấn vương khung trời Lệ An
Bạn về bên ấy, cánh chim vụt bay
Chiều thu vẫn mây, còn vang thiết tha ngày vui qua mau

Related Videos for Ngày Vui Qua Mau