Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

5879 Views


Anh Đã Biết Ý Nghĩa Của Sự Cô Đơn


Tác giả: Chưa Biết

Đã cho em bao lời, dịu dàng xin em nghĩ suy
Đã mong em ở lại, giận hờn chi cũng sẽ qua
Vì tình yêu đôi khi gian vỡ
Cũng bởi em chẳng tin lời tôi
Một lòng ra đi chẳng nghe một câu phân ly


Thôi thì em cứ trách để vơi giận hờn
Lòng ta vẫn mãi chỉ yêu em
Dẫu có cách xa vẫn yêu mình em
Chỉ vì tin ai em lại nghe
Những lời dối trá để chia lìa ta
Nên chẳng nghe một lời của tôi phân bày
Lời cuối trao thôi em cứ tin người ta
Anh biết làm sao

Thực tế em xa rời tôi em đi đường em
Và nếu có xa lìa nhau em đừng trở lại
Vì đôi ta không tin lời nhau
Em đừng hối tiếc

Dù có bên nhau dài lâu cũng chỉ vậy thôi
Vì nếu không tin tình yêu thôi đành chấp nhận
Rồi ngày sau mong em được vui
Dù yêu ai xin em hãy tin ở con tim
Luôn thủy chung trong tình yêu

Related Videos for Anh Đã Biết Ý Nghĩa Của Sự Cô Đơn