Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2031 Views


Giòng Thời Gian


Tác giả: Chưa Biết

Chiều nay nâng chén ly bôi
Ngày mai ta sẽ ra khơi
Ngày mai ta sẽ đi xa
Mượn thời gian xóa mơ quạ

Dù buồn vui trên bước lưu ly
Hãy cố quên đi, đừng nhớ thương chi
Mặc ngày mai, đời ta thế nào
Giang hồ cứ đị
Dù đường xa mưa nắng gian truân
ừng có lui chân, lòng chớ bâng khuâng
Mặc ngày mai, thời gian sẽ dần
Xóa muôn ngàn dỡ dang.

Sống cuộc sống phiêu linh
Ngày tháng lênh đênh
Trời nước mênh mông
Tiếc gì mối tơ duyên
ã lỡ xui nên
Thuyền này không bến.

Rồi ngày mai ta sẽ ra đi
Trọn kiếp lưu ly chẳng nhớ thương chi
Giòng thời gian, mồ chôn mối sầu
Dài như vạn lý.

Related Videos for Giòng Thời Gian