Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1524 Views


Gió Mát Trăng Thanh


Tác giả: Dân Ca

Gió mát trăng thanh
Cái đêm hôm rằm, cô nàng ơi gió mát cùng là trăng thanh
Đào tiên chuốc rượu
Thơ thẩn ngâm nga
Cái lúc vui chơi bày ra chén rượu cuộc cờ
Chén rượu cuộc cờ trong lúc vui chơi
Chén rượu cuộc cờ
Sớm trông hoa nở
Tối chờ trăng lên
Cái đêm hôm rằm, cô nàng ơi gió mát cùng là trăng thanh
Bỗng đâu có khách bên đình sang chơi
Gặp nhau đây ta xin hỏi một đôi điềụ.


Related Videos for Gió Mát Trăng Thanh