Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1379 Views


Cõi Tình


Tác giả: Phạm Duy

Rồi đây một nơi!
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời,
Chốn nơi ta đền ơn nhau suốt đời
Cõi tình!
Một cõi riêng cho mình
Cõi vui ấm êm thanh bình
Bầu trời xanh và mây trắng im lìm
Đến với mình ân tình!
Thời chúng ta tới rồi
Đúng như chúng ta bấy lâu mong đợi!
Một thời ta cùng chia với nhau những lời
Sống cho đời, sống cho ngườị
Ta sẽ ... về đó!
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời
Chốn đó, thôi ta đền ơn nhau mãi trong đờị
Cõi tình ...
Một cõi riêng cho mình
Cõi tình ... ân tình
Nào cầm tay cùng nhau bước trên đường
Nắm tay rồi là đã tới nửa đường
Cùng nhau về nơi ... nào đó!

Related Videos for Cõi Tình