Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1726 Views


Chiếc Xuồng


Tác giả: Tô Thanh Tùng

Chiếc xuồng trên bến dòng trên
Chiếc xuồng lúc lắc em nghiêng bên ấy
Em nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên này
Chiếc cuồng phía trước em bơi
Còn anh sau lái, còn anh sau lái
Chèo quay lòng dòng

Nhìn lên bờ bến lanh quanh
Nhìn xuống dòng nước trong xanh
Gió đưa mây thời mây theo gió
Nắng nghiêng nghiêng bóng ngã xế tà
Có đàng chim ríu rít hoang ca
Trên chiếc xuồng bềnh bồng đôi ta

Chiếc xuồng ba lá tí teo
Chiếc xuồng lúc lắc đi theo con nước
Đi vô nước lớn đi ra nước ròng
Chiếc xuồng bơi tới bơi lui
Nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy
Lùi vô bụi bờ

Tìm em giờ ở nơi đâu
Chỉ nghe ngọn gió lao xao
Bến sông xưa người đi kẻ nhớ
Bến sông này hết đợi hết chờ
Chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi
Ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi

Related Videos for Chiếc Xuồng