Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1735 Views


Đêm Buồn


Tác giả: Chưa Biết

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ao
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

Đem đêm tưởng giải ngân hà
Ngôi sao Tính Đẩu đã bao năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơRelated Videos for Đêm Buồn