Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1246 Views


Tình Khúc Cuối


Tác giả: Thập Nhất

Đa đoan nặng gánh đa tình
Rối mù trăm nẻo quên mình chiều rơi
Lời yêu ai thả về trời
Chút nhan sắc cũng rơi ...cũng rơi theo tháng ngày
Mà tình như thể lây bay
Mà ta như thể trăng gầy cuối thu ...


Related Videos for Tình Khúc Cuối