Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1904 Views


Qua Bến Năm Xưa


Tác giả: Chưa Biết

Kiếp giang hồ đây đó
Biết đâu là bến bờ
Bến xưa còn hay lời ước phai mờ .

Mấy thu thuyền xa bến
Nước trôi lời ước nguyện
Cố nhân ngơ ngác chờ hình bóng thuyền mơ .

Giòng sông vẫn êm đềm
Còn in bóng thuyền xưa
Bóng thuyền vô tình lờ lững xuôi dòng .

Đò đi khách se lòng
Càng xa vắng càng mong
Khách còn qua đò còn nhớ bóng mơ .

Ai nào biết đâu
Muôn trùng những lòng nhớ nhaụ
Giòng nước êm gợn bao sóng buồn .
Đời éo le gieo sầu lệ tuôn.

Xa xa tìm đâu thuyền ai
Con thuyền mơ hồ .
Bao ngày bên bờ sông hoa úa
Theo giòng suối đi tìm bóng xưạ

Đâu người mến thương
Bên giòng sông lòng thầm vương.
Nhắn người nay xa vắng
Với heo may ta về bến xưạ


Related Videos for Qua Bến Năm Xưa